Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.03.2023

Ostateczne wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w wyniku złożonych odwołań od decyzji Ministra Edukacji i Nauki, uzyskał podwyższenie do kategorii naukowej z B+ do kategorii A w dyscyplinach: nauki o zdrowiu oraz nauki farmaceutyczne. W trzeciej ocenianej dyscyplinie, jaką są nauki medyczne, nasza Uczelnia uzyskała kategorię B+.

 

Ocena dokonywana była przez Komisję Ewaluacji Nauki, a zatwierdzana przez Ministra Edukacji i Nauki na postawie 3 kryteriów. Ocenie poddano:

  • jakość i ilość publikacji naukowych oraz uzyskanych patentów,
  • skuteczność uczelni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty naukowe oraz wysokość przychodów uzyskanych poprzez świadczenie usług badawczych podmiotom zewnętrznym,
  • wpływ prowadzonych badań na rozwój społeczno-gospodarczy w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

Wyniki oceny parametrycznej prowadzonych badań naukowych świadczą o wysokiej aktywności pracowników naukowych uczelni i jakości prowadzonej działalności naukowej.

 

Kolejna ocena parametryczna zostanie dokonana w 2026 roku i obejmie lata 2022-2025.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023