Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.03.2023

Nabór wniosków w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023/NCN UNISONO

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie M-ERA.NET 3 Call 2023 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią M-ERA.NET.

 

Jest to konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Temat mieszczący się w obszarze zdrowia to: Advanced materials and technologies for health applications. Jednym z celów programu jest wzmacnianie interdyscyplinarności poprzez integrację różnych dyscyplin i obszarów zastosowań.

 

Wnioski mogą składać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy.

 

Terminy składania wniosków międzynarodowych do agencji wykonawczej KE:

  • 16 maja 2023 r. – wnioski wstępne tzw. pre-proporsals
  • 21 listopada 2023 r. – wnioski pełne tzw. full proporsals

 

Termin złożenia wniosku krajowego do NCN (NCN UNISONO):

  • 28 listopada 2023 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCN.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem aplikacji w konkursie prosimy o zgłaszanie propozycji projektów do Działu Wsparcia Grantowego na adres e-mail: granty@umlub.pl lub telefonicznie 81 448 52 96 do 16 kwietnia 2023 r.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024