Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.03.2023

Lubelskie Porozumienie Doktorantów

Wspólne zdjęcie przedstawicieli samorządów doktorantów lubelskich uczelni I Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

3 marca 2023 roku podczas I Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Lublinie zostało powołane Lubelskie Porozumienie Doktorantów.

 

Jego członkami założycielami są:

  • Samorząd Doktorantów Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie,
  • Samorząd Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II,
  • Samorząd Doktorantów Politechniki Lubelskiej,
  • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Porozumienie stanowi forum dla samorządów doktorantów lubelskich uczelni oraz innych instytucji prowadzących kształcenie doktorantów.

 

Podstawowymi celami Lubelskiego Porozumienia Doktorantów są:

  • wyrażanie opinii w sprawach,
  • wymiana informacji doświadczeń oraz dobrych praktyk,
  • współpraca naukowa,
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć społecznych lub kulturalnych.

 

Jako Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mam nadzieję, iż podpisane porozumienie przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami doktorantów lubelskich uczelni.

 

 

mgr Paweł Kozyra

Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023