Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.03.2023

Inauguracja mobilnego centrum diagnostyki okulistycznej na Lubelszczyźnie

13 marca 2023 r. w miejscowości Wysokie, w obecności władz Uniwersytetu Jego Magnificencji Rektora, prof. dr hab. Wojciecha Załuska, Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji, prof. Roberta Rejdaka oraz przedstawicieli rządu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa – Sekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Brombera, odbyła się uroczysta inauguracja programu przesiewowego badania wzroku pod nazwą „Telediagnostyka w Okulistyce”.

 

Jest to unikalna i pionierska w skali kraju inicjatywa, którą Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Instytutem Łączności. Ma ona na celu przede wszystkim diagnozowanie pacjentów chorych na cukrzycę i będących zagrożonymi chorobami oczu, takimi jak retinopatia cukrzycowa czy cukrzycowy obrzęk plamki, które nieleczone prowadzą do nieodwracalnej ślepoty.

 

Mobilne Centrum diagnostyki okulistycznej – „Okobus” przez cały rok będzie odwiedzało miejscowości Lubelszczyzny. W ramach działań zostanie przebadanych 5 tys. pacjentów z całego województwa. Jak podkreśla kierownik merytoryczny projektu, prof. dr hab. Robert Rejdak, wyjątkowość projektu polega na połączeniu mobilności i najnowszej techniki diagnostycznej, które pomogą w wykryciu chorób oczu w ich wczesnym stadium rozwoju. Szacuje się, że w Polsce ok. 3 mln osób choruje na cukrzycę, z czego 1 mln posiada cechy retinopatii cukrzycowej a ok. 100 tys. osób zagrożonych jest cukrzycowym obrzękiem plamki. Jak zapewnia jednak prof. Robert Rejdak, program przesiewowych badań wzroku przyczyni się nie tylko do poprawy zdrowia pacjentów, ale także pomoże, m.in. dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, w opracowaniu nowego modelu telemedycznego w okulistyce. Dzięki temu projekt mógłby zostać w przyszłości zastosowany na większą skalę na terenie całego kraju.

 

Obecny na konferencji prasowej Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński powiedział, że projekt „Okobus” to przede wszystkim szybki dostęp do diagnostyki chorób oczu dla tych pacjentów, którzy z różnych względów mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów.

 

Projekt „Okobus” to kolejny tego typu innowacyjny program w skali Europy, realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Został on doceniony poza granicami, m.in. na zakończonym kilka dni temu we Florencji zjeździe Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego, na którym prof. Robert Rejdak zaprezentował główne założenia swej autorskiej koncepcji badań.

 

Tekst i zdjęcia:

Marek Gryciak

Sekcja ds. Promocji UMLub

 

Więcej informacji:

gov.pl

kurierlubelski.pl

wprost.pl

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023