Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

15.03.2023

Kolejny wywiad z cyklu #InnowacjeMedycynaBiznes

Centrum Transferu Wiedzy zaprasza na kolejny wywiad przeprowadzony z Twórcami wynalazku opracowanego w ramach prac przedwdrożeniowych projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

Ubytki chrzęstno-kostne stanowią jeden z najpoważniejszych, a zarazem jeden z najczęstszych problemów wśród pacjentów ortopedycznych, gdyż obejmują one nie tylko tkankę chrzęstną, ale także leżącą pod nią tkankę kostną podchrzęstną. Standardową metodą leczenia defektów chrzęstno-kostnych jest stosowanie przeszczepów autograftów, czyli bloczków chrzęstno-kostnych, pobieranych podczas zabiegu plastyki mozaikowej. Lekarze ortopedzi coraz częściej szukają biomateriałów, które mogłyby zastąpić autografty. Twórcy wynalazku opracowali nowy dwufazowy biomateriał implantacyjny, określony jako OsteoChondral Graft.

 

 

Na temat innowacyjnego rozwiązania-dwufazowego biomateriału na bazie kurdlanu, izolatu białkowego oraz hydroksyapatytu do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych rozmawiamy z prof. dr hab. n. farm. Grażyną Ginalską, dr n. farm. Katarzyną Klimek, prof. uczelni z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii oraz dr hab. n. med. Martą Tarczyńską-Osiniak, prof. uczelni z Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Link do wywiadu: Dwufazowy biomateriał do regeneracji ubytków chrzęstno-kostnych

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023