Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.03.2023

Nowa strona internetowa UMLub

Informujemy, że prace nad nową stroną internetową Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wkroczyły w ostatni etap. Trwa agregowanie informacji oraz integracja danych z serwerami oraz bazami danych uczelni.

 

Nowa wersja strony www będzie posiadać nową architekturę informacji, odpowiadającą potrzebom użytkowników i wspomagającą szybką nawigację.

 

Nowy serwis będzie miał przyjazny, atrakcyjny i responsywny design, który dobrze i czytelnie będzie wyglądać zarówno na małym ekranie smartfona, jak i na dużym ekranie komputera oraz nowoczesne środowisko pracy – intuicyjne i łatwe w nawigacji, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Serwis będzie także otwarty na integrację większej ilości nowych formatów i technologii oraz uwzględniający zintegrowane wersje językowe i zoptymalizowaną wyszukiwarkę.

 

 

Etapy prac

Praca nad nowym serwisem trwają od października 2021. Przygotowanie projektu nowej strony wymagało przeprowadzenia badań wewnętrznych pozwalających na analizę i weryfikację stanu faktycznego oraz potrzeb i oczekiwań różnych grup użytkowników.

 

W oparciu o pozyskane informacje opracowano koncepcję nowego serwisu. Niezbędnym elementem procesu było testowanie i modyfikacje przygotowanych prototypów.  

 

We wrześniu 2022 Uniwersytet ogłosił przetarg na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie nowego serwisu internetowego. Opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i niezbędne dokumenty.

 

W dalszej kolejności odpowiadano na pytania potencjalnych wykonawców. Wybór wykonawcy potwierdzony został podpisaniem umowy w grudniu 2022.

 

 

Wdrożenie serwisu

Start nowej strony internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaplanowany jest na 1 czerwca 2023. Do tego czasu wykonawca przygotuje serwis i zintegruje go z uczelnianymi systemami.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023