Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

29.03.2023

Naukowcy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki

Spośród wszystkich lubelskich uczelni w gronie laureatów konkursu PRELUDIUM BIS 4 znalazło się dwóch naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju z radością informuje, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM BIS 4. Miło nam poinformować, że wśród laureatów są projekty badaczy naszego Uniwersytetu.

 

Dofinansowanie projektu otrzymało 2 naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

 

Prof. dr hab. n. med. Kinga Borowicz-Reutt, kierownik Samodzielnej Pracowni Neuropatofizjologii Doświadczalnej, uzyskała dofinansowanie projektu pt.: „Wpływ przewlekłej terapii lamotryginą na zmiany ekspresji genów związanych z procesami drgawkowymi w wybranych strukturach mózgowych i mięśniu sercowym u myszy” w kwocie 657 834,00 zł.

 

W projekcie zaplanowano zbadanie wpływu przewlekłego podawania LTG na zmianę ekspresji wybranych 5 genów. Wyniki badań pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy zmiany w działaniu przeciwdrgawkowym oraz profilu działań niepożądanych LTG podczas przewlekłej terapii u myszy są związane ze zmianą ekspresji genów odpowiedzialnych za regulację procesów generowania i rozprzestrzeniania impulsów elektrycznych w tkance nerwowej. Przyczyni się to do rozszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania padaczki lekoopornej oraz być może przyczyn występowania ciężkich arytmii serca u pacjentów z padaczką.


prof. dr hab. Tomasz Plech, kierownik Katedry Farmakologii i Biologii, uzyskał dofinansowanie projektu pt.: „Neuroprotekcyjne właściwości kompleksów inkluzyjnych β-cyklodekstryn z pochodnymi 1,2,4-triazolu” w kwocie 623 260,00 zł.

 

Celem pracy jest ocena nowego farmakologicznego podejścia wykorzystującego β-cyklodekstryny do wzmocnienia neuroprotekcyjnego działania pochodnych 1,2,4-triazolu. Wyniki uzyskane w toku realizacji projektu pozwolą zweryfikować hipotezę, zgodnie z którą kompleksy inkluzyjne pochodnych 1,2,4-triazolu z β-cyklodekstrynami mogą skutecznie chronić neurony przed zmianami zwyrodnieniowymi, śmiercią lub zaburzeniami funkcjonalnymi.

 

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!


 

Przypominamy również o trwających obecnie konkursach OPUS 25 i PRELUDIUM 22.

 

Termin składania wniosków – 15 czerwca 2023 roku.

 

Zachęcamy do udziału!

 

 

Kontakt z Działem Wsparcia Grantowego:

tel. 81 448 52 96, e-mail: granty@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Kwiecień 2024