Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.05.2023

Ogłoszenie konkursu ,,Międzynarodowe Agendy Badawcze’’ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje o naborze wniosków w działaniu Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanym z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Nabór prowadzony będzie przez Fundację Nauki Polskiej w okresie 31.05.2023-30.06.2023.

 

Konkurs ma na celu wsparcie tworzenia lub rozwoju wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych, w których możliwe będzie osiągnięcie doskonałości naukowej i międzynarodowej konkurencyjności badań.

 

Wnioskodawcami w ramach konkursu mogą być:

  • W ramach Naboru nr 1/2023 – jednostki, które są koordynatorami konsorcjum, które uzyskało dofinansowanie lub Seal of Excellence w programie Teaming w ramach Horyzontu Europa (Program Pracy na lata 2021-2022), i które miały zostać centrum doskonałości w ramach programu Teaming lub w strukturze których miało powstać centrum doskonałości;
  • W ramach Naboru nr 2/2023 – pozostali wnioskodawcy tj. organizacje badawcze i podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

 

Wnioskodawca wskazuje Głównego wykonawcę projektu – osobę posiadającą stopień naukowy, głównego autora i wykonawcę projektu działającego w instytucji wnioskodawcy, odpowiadającego za wszystkie prace merytoryczne projektu. Główny wykonawca projektu musi dysponować osiągnięciami naukowymi i doświadczeniem niezbędnym do zrealizowania projektu w zakresie tworzenia centrum doskonałości naukowej na najwyższym światowym poziomie (autorytet w swojej dziedzinie w międzynarodowym środowisku naukowym).

 

Na co można otrzymać finansowanie:

Finasowanie można otrzymać na prace B+R, obejmujące również badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, realizowane we współpracy z co najmniej jedną, zagraniczną jednostką naukową i obejmujące zakres tematyczny mieszczący się w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

 

Budzet konkursu:

Nabór nr 1/2023 – 106 mln zł

Nabór nr 2/2023 – 133 mln zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 30 mln zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Nauki Polskiej. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w programie na adres granty@umlub.pl w terminie do 7 czerwca 2023 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego pod numerem 81 448 52 96/ 81 448 50 36.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2023