Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.07.2023

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej UMLub zostanie rozbudowany

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje o przyznaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowania w wysokości 10 500 108,00 PLN dla projektu Rozbudowy Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej (OMD) przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce, pozwalającym na pracę ze zwierzęcymi modelami doświadczalnymi według najwyższych światowych standardów. Standardy te są potwierdzone m.in. certyfikatami GLP, które uzyskano w 2020 roku. Część OMD zajmująca się badaniami w modelu ryby Danio rerio (Zebrafish) jest obecnie drugim co do wielkości takim ośrodkiem w Polsce.

 

OMD jest wyposażony w nowoczesną aparaturę do obrazowania zwierząt, jak i systemy do badań behawioralnych oraz toksykologicznych. Dzięki temu w Ośrodku zrealizowano już wiele projektów naukowych, których wyniki zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych (ponad 200 publikacji za lata 2019-2022).

 

Postęp naukowy i dostępność nowych metod badawczych sprawia, że infrastruktura Ośrodka przeznaczona do hodowli i eksperymentów z wykorzystaniem ryb Danio w obecnej formie jest niewystarczająca.

 

Budynek rozbudowany zostanie o nowe laboratorium z częścią hodowlaną i eksperymentalną, w których warunki środowiskowe spełnią wymagania hodowli SPF, czyli wolnej od specyficznych patogenów.

 

Grafika przedstawiająca rozbudowany budynek Ośrodka Medycyny Doświadczalnej. Nad budynkiem leci helikopter.

Projekt rozbudowy Ośrodka Medycyny Doświadczalnej

 

W istniejącym obiekcie nastąpi zaś zmiana funkcjonalności pomieszczeń na potrzeby wydzielenia strefy laboratoryjnej w standardzie BSL2 oraz pomieszczeń kwarantanny zwierząt w nowej lokalizacji. Dzięki temu możliwe będzie rozszerzenie oferty OMD, zwiększenie liczby oraz przede wszystkim podniesienie jakości prowadzonych eksperymentów oraz utrzymanie standardów DPL.

 

Rozbudowa OMD umożliwi również utworzenie pracowni genetycznej, co pozwoli na prowadzenie tego typu badań na wysokim, światowym poziomie.

 

Przedmiotowa inwestycja będzie stanowiła unikalną bazę do prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i eksperymentalnych, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności regionu poprzez budowanie szerokiej współpracy z wieloma partnerami krajowymi i zagranicznymi. Pozwoli na podejmowanie interdyscyplinarnych tematów badań, budowanie nowych konsorcjów naukowo-badawczych, a także występowanie o kolejne krajowe i międzynarodowe granty.

 

 

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024