Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

05.02.2024

Prof. Mansur Rahnama-Hezavah w Radzie Agencji Badań Medycznych

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah został powołany w skład Rady Agencji Badań Medycznych kadencji 2019-2025.

 

Rada jest jednym z organów Agencji Badań Medycznych, a jej kadencja trwa 6 lat. W skład Rady wchodzi od 15 do 20 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Zdrowia. Organ posiada kompetencje w zakresie opiniowania m.in. kierunków działalności badawczej i zasad podziału środków finansowych.

 

Rada opiniuje również roczny plan działania ABM, określający zakres konkursów i projektów własnych realizowanych przez ABM w danym roku kalendarzowym.

 

 

Gratulujemy Panu Profesorowi!

 

Źródło:

abm.gov.pl

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024