Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.02.2024

„Studenci dla studentów” – II edycja warsztatów z Anatomii stomatologicznej

W dniu 3 lutego 2024 r. w Centrum Symulacji Medycznej odbyła się II edycja warsztatów „Anatomia stomatologiczna” przygotowujących do egzaminów Pre-OSCE (Objective Structured Clinical Examination) na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Pomysł kontynuowania niezwykle udanej I edycji warsztatów z poprzedniego roku, m.in. jako wsparcie naukowe dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, został zainicjowany przez odwiedzających stanowisko SKN Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją podczas zeszłorocznych Targów Studenckich Kół Naukowych. Stronę merytoryczną wydarzenia organizatorzy w składzie: Katarzyna Gliwa – przewodnicząca SKN, Aleksandra Jędras, Julia Kijowska, Aleksandra Kardaszewska, Natalia Szymkowiak oraz Janusz Tarczydło (PTSS Lublin) przygotowali wraz z opiekunem SKN Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją dr Moniką Sitarz, prof. Uczelni (doświadczenie w organizowaniu, przeprowadzaniu i koordynowaniu egzaminów OSCE zdobywała pracując na Academic Centre for Dentistry Amsterdam – ACTA) oraz Dr Selmą Nieman – doświadczonym wykładowcą z Cariology Endodontology Pedodontology Department ACTA.

 

Z uwagi na duże zainteresowanie warsztaty zostały podzielone na dwie tury, z których każda składała się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Podczas pierwszej części w formie wykładu zostały omówione podstawowe metody oznaczania zębów oraz ich anatomia. Z kolei część praktyczna, w niewielkich komfortowych grupach i przy udziale doświadczonych prowadzących, pozwoliła studentom zweryfikować, poszerzyć i utrwalić zdobytą już wcześniej wiedzę. Uczestnicy chwalili niezwykle wysoki poziom merytoryczny warsztatów, które powoli wpisują się już na stałe w cykl „Studenci dla studentów”. Dość powiedzieć, że w tym roku w szeregi organizatorów dołączyli Ci, którzy w ubiegłym roku sami jako uczestnicy przygotowywali się do egzaminów pre-OSCE.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w organizacji warsztatów Władzom Uczelni, Pracownikom Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją oraz Kierownictwu i Pracownikom Centrum Symulacji Medycznej. 

 

Wszystkim uczestnikom warsztatów życzymy sukcesów na egzaminach i już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych odsłonach warsztatów.

 

Katarzyna Gliwa
Przewodnicząca SKN

przy Katedrze i Zakładzie

 Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024