Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

09.02.2024

Konferencja EuroScience Open Forum (ESOF2024)

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji EuroScience Open Forum (ESOF2024), która odbędzie się od 12 do 15 czerwca 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 


Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w Polsce, a jej gospodarzem będą Katowice, uhonorowane w roku 2024 tytułem Europejskiego Miasta Nauki. Ideą spotkań pod szyldem ESOF, organizowanych co dwa lata w kolejnych europejskich miastach, jest stworzenie platformy interdyscyplinarnej i przekrojowej debaty naukowej, poruszającej najistotniejsze wyzwania stojące przed człowiekiem i współczesnym światem. Debata jest równocześnie szansą dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami badawczymi a społeczeństwem: przedstawicielami biznesu, środków społecznego przekazu, administracji, gospodarki. W swojej otwartej formule przekazu adresowana jest równocześnie do wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką mieszkańców regionu i miasta.

 

Jedną z form uczestnictwa w ESOF2024 jest zgłoszenie sesji tematycznej w ramach sześciu głównych obszarów, takich jak: transformacja energetyczna, zrównoważone środowisko, zdrowe społeczeństwo, tożsamość kulturowa i transformacje społeczne, przemiany w obrębie doskonałości naukowej, transformacja cyfrowa. Tematem przewodnim 11. edycji konferencji jest hasło: „Życie zmienia naukę”. Zgłoszenia prelegentów przyjmowane są do 12 lutego 2024 r.

 

Kolejną propozycją uczestnictwa w ESOF2024 będzie możliwość włączenia się w II edycję Europejskich Targów Talentów ESOF2024 EU Talent Fair, będących oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji. Targi stanowią okazję do nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy młodym pokoleniem badaczy i innowatorów a potencjalnymi inwestorami nauki, reprezentującymi gospodarkę, biznes i przemysł.

 

Tegoroczne wydarzenie, finansowane w ramach programu ramowego Unii Europejskiej, współorganizują: Stowarzyszenie EuroScience, Miasto Katowice oraz Konsorcjum Akademickie, tworzone przez 7 największych uczelni wyższych Śląska.

 

Wszystkie informacje na temat ESOF2024, formularz zgłoszeń, ważne terminy, szczegółowe opisy obszarów tematycznych oraz specjalne propozycje przygotowane na czas konferencji przez wybrane instytucje Katowic i regionu znajdują się na stronie internetowej konferencji: www.esof.eu.

 

W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: esof2024@euroscience.org

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024