Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

01.03.2024

Innowacje w Edukacji edycja II

Szanowni Państwo,

 

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Wojciech Załuska wraz z Prorektorem ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. dr hab. Kamilem Torres, zapraszają do udziału w konkursie Grantowym Innowacje w Edukacji edycja II.

 

 

Konkurs skierowany jest do:

 

 • nauczycieli akademickich,
 • pracowników technicznych wspierających proces dydaktyki,
 • studentów,
 • doktorantów.

 

Regulamin konkursu

 

 

Harmonogram konkursu:

 

 1.  Składanie wniosków w Biurze Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki
  na adres e-mailowy: innowacje.cem@umlub.pl w terminie do dnia 30 kwietnia 2024r.

 

 1. I etap prac Komisji Konkursowej
  - ocena formalna wniosków (przesłanie wezwań do uzupełniania wniosków w przypadku braków formalnych) – do dnia 13 maja 2024r.

 

 1. II etap prac Komisji Konkursowej
  - ocena merytoryczna wniosków do dnia 20 maja  2024 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu: www.umlub.pl w zakładce: CEM/Informacje (Aktualności) listy rankingowej wraz z przyznaną punktacją - do dnia 24 maja 2024 r.

 

Wniosek konkursowy wraz z załącznikami:

 1. Wniosek o przyznanie środków na realizację projektu edukacyjnego w ramach konkursu grantowego „ Innowacje w Edukacji (IWE)”
 2. Oświadczenie Kierownika jednostki wydziałowej o wyrażeniu zgody na udostępnienie posiadanych przez jednostką składników mienia w celu realizacji projektu
 3. Oświadczenie Kierownika Zespołu Projektu o wyrażeniu zgody na przyjęcie roli Kierownika
 4. Oświadczenie Członka Zespołu Projektu o wyrażeniu zgody na udział w realizacji projektu
 5. Umowa o przeniesienie praw do dóbr własności intelektualnej

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Aleksandra Paterkowska-Bednarczuk, tel. 81 448-50-54

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024