Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

19.03.2024

Podpisano list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Health Sciences University of Hokkaido

W dniu 18 marca 2024 roku w Centrum Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uroczyście podpisano list intencyjny z Health Sciences University of Hokkaido z Japonii. Porozumienie podpisał z ramienia Naszej Uczelni Magnificencja Rektor prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska oraz Profesor Yoshihiro Abiko reprezentujący Division of Oral Medecine and Pathology School of Dentistry, Dyrektor International Education and Exchange Center, Health Sciences University of Hokkaido.

 

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli również Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Kamil Torres, Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. dr hab. n. med. Renata Chałas, Dziekan i Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała oraz dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, prof. UM, którzy będą koordynować działania wynikające z dokumentu.

 

Podpisanie listu intencyjnego oznacza nawiązanie współpracy Uniwersytetów w zakresie doskonalenia edukacji medycznej, podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych oraz utworzenia kompleksowych rozwiązań edukacyjnych w dziedzinie kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.

 

Ponadto, współpraca obejmie organizację skoordynowanych działań w zakresie kształcenia studentów, w tym wymianę studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich, podjęcie inicjatywy i określenie pól współpracy naukowej z możliwością tworzenia wspólnych wniosków projektowych, wymianę wiedzy związanej z działalnością obu Uczelni z zakresu dobrych praktyk i wzorców organizacji procesu dydaktycznego, a także metod dydaktycznych i nowoczesnych technologii wykorzystywanych w edukacji medycznej oraz organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, czy sympozjów z udziałem obu Uniwersytetów.

 

Fot. Aleksandra Kaźmierczak

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024