Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

27.03.2024

Laureaci konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023

 

Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymali wyróżnienia w 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. Wręczono je podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 marca w gmachu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

W gronie laureatów znaleźli się:

 

  • w kategorii „Profilaktyka zdrowotna” wyróżnienie otrzymała dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. ucz., kierowniczka Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Wydziału Nauk o Zdrowiu UMLub,

ZA: koordynację projektu „Protecting You and Others: Community infection prevention behaviour change program” (ProY&O), który ma na celu opracowanie programu edukacyjnego promującego zachowania prozdrowotne zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji dróg oddechowych, poszerzanie wiedzy na temat zdrowia i e-zdrowia oraz szkolenie w zakresie długoterminowej realizacji programu jako europejskiej strategii promocji zdrowia opartej na dowodach naukowych.

 

  • w kategorii „Nowoczesna edukacja medycznawyróżnienie otrzymała prof. dr hab. Anna Torres, kierowniczka Kliniki Ginekologii Dziecięcej USD w Lublinie,

ZA: stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjne podejście do nauczania medycyny podczas realizacji kursów dla studentów opartych o scenariusze symulacyjne przeprowadzane w środowisku wysokiego podobieństwa – wysokiej wierności.

 

  • w kategoriiTelemedycyna i usługi e-zdrowia otrzymał prof. dr hab. Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji UMLub,

ZA: opracowanie nowatorskiej usługi telemedycznej, e-zdrowia oraz pomoc lekarzom okulistom z Ukrainy.

 

Pełna lista laureatów i wyróżnionych w konkursie

 

Konkurs ma na celu promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.

 

Galę poprzedziła konferencja „One Health – Jedno Zdrowie”. Wydarzenie współorganizowane było przez Komisję Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”.

 

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

 

Fot. Marta Jakubiak

 


 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024