Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.04.2024

Projekt Regulaminu Studiów

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Pana Profesora Kamila Torres - Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki informuję, że w Intranecie dostępny jest projekt Regulaminu studiów UM w Lublinie na rok akademicki 2024/2025

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z jego treścią, wszelkie uwagi i zastrzeżenia do ww. projektu proszę zgłaszać na adres e-mail:  krystyna.ludwinek@umlub.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (włącznie).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024