Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.04.2024

Nabór wniosków w konkursie MAPS

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie MAPS ogłoszonym przez Swiss National Science Foundation (SNSF) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

MAPS to Wielostronne Projekty Akademickie mające na celu wzmocnienie współpracy badawczej między Bułgarią, Chorwacją, Węgrami, Polską, Rumunią i Szwajcarią.

 

MAPS będzie realizowany poprzez wspólne projekty badawcze (JRP), które promują jasno określone cele, z udziałem co najmniej jednego wnioskodawcy ze Szwajcarii i dwóch do pięciu dodatkowych wnioskodawców z dwóch do pięciu uczestniczących krajów UE-13. Badania prowadzone są w odpowiednich zaangażowanych placówkach badawczych, możliwe jest również wsparcie wzajemnych wizyt i krótkich pobytów.

 

Maksymalna kwota finansowania dla każdego zespołu w każdym kraju wynosi 350 000 franków na okres od trzech do czterech lat. Do składania wniosków zapraszani są naukowcy ze wszystkich dyscyplin.

 

Polscy główni badacze muszą spełniać następujące kryteria:

  • uzyskać stopień doktora co najmniej 4 lata przed upływem terminu składania wniosków;
  • być niezależnymi naukowo badaczami i potrafić kierować zespołem projektowym;
  • być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w uprawnionej instytucji badawczej na okres całego projektu, zapewniając im dostęp do odpowiedniej infrastruktury badawczej.

 

Terminy składania wniosków: do 1 lipca 2024 r.

 

Zachęcamy również do udziału w webinarze dla naukowców zainteresowanych aplikowaniem do konkursu MAPS odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 14:00 (CET). Do webinaru będzie można dołączyć pod następującym adresem.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości można kontaktować się również z pracownikami Narodowego Centrum Nauki: Barbara Świątkowska, e-mail: Barbara.Swiatkowska@ncn.gov.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie SNSF.

 

Osoby zainteresowane przygotowaniem aplikacji w konkursie prosimy o zgłaszanie propozycji projektów do Działu Wsparcia Grantowego na adres e-mail: granty@umlub.pl lub telefonicznie 81 448 52 96/ 81 448 50 36 do 1 czerwca 2024 r.

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024