Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.04.2024

NAWA ogłosiła nabór na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju zachęca do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez niemieckich partnerów do Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnera, które mają taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

 

Maksymalna wysokość finansowania Projektu z budżetu NAWA wynosi 30 000 zł.

Środki na projekty w ramach naboru przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do 28 czerwca 2024 roku do godz. 15:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NAWA.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Grantowego: granty@umlub.pl lub pod numerem 81 448 52 96/ 81 448 50 36.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024