Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

23.04.2024

II Lubelskie Dni Integracji

Logotyp Lubelskich Dni Otwartych

Zapraszamy na II Lubelskie Dni Integracji!
 

Wydarzenie jest organizowane przy współudziale pięciu lubelskich uczelni: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Po raz drugi będziemy integrować, rozmawiać i edukować w tematach związanych z dostępnością, niepełnosprawnością i różnorodnością. Wspólna inicjatywa ma na celu rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń w zakresie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, specjalnymi potrzebami, osób w kryzysie psychicznym.

 

Czekają na was różne atrakcje – będzie można wziąć udział w warsztatach oraz prelekcjach, które poprowadzą zaproszeni goście. Drugiego dnia na Placu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Piknik Integracyjny, podczas którego swoje stoiska zaprezentują organizacje studenckie oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością. Chętni spróbują swoich sił w zawodach sportowych siatkówki na siedząco w Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

Wydarzenie jest objęte patronatami Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr. hab. Mirosława Kalinowskiego, Rektora Politechniki Lubelskiej prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Patery, Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr. hab. n. med. Wojciecha Załuski, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorowski, PFRON.

 

Patronat medialny:

Akademickie Radio Centrum, TV UMCS, Pollub TV.

 

Zapisy:

Na warsztaty obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy.

 

Program:

 

Dzień I - 14.05.2024 

wydarzenie tłumaczone na polski język migowy

Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS ul. Akademicka 9, Aula D 105 (I piętro) Instytut Informatyki


10:00 uroczyste otwarcie 
10:15 - 10:45 wykład dot. wsparcia rówieśniczego

dr Małgorzata Łysiak (KUL)

10:45 - 11:15 wystąpienie “Niewidoma z przymrużeniem oka”

Ewelina Orzechowska - autorka bloga “Niewidoma z przymrużeniem oka”

11:15 - 11:45 wystąpienie “Idąc przez świat, nie widząc przeszkód”

Marcin Ryszka - paraolimpijczyk, Mistrz Świata osób niewidomych w pływaniu, dziennikarz sportowy, reprezentant Polski w blind footballu 

11:45 - 12:00 podsumowanie 

 

DZIEŃ I 14.05.2024 - warsztaty

12.00-14.00 - Łucznictwo osób z niepełnosprawnością

(ul. Staszica 6 sala 302, Collegium Maximum Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Na warsztatach z łucznictwa zostaną zaprezentowane techniki strzelania wyczynowego, jak również w formie integracji i dobrej zabawy.
mgr inż. Dorota Dudka

(liczba dostępnych miejsc - 15)

 

11:30-12:30 - Wymiary Zdrowia 

(ul. Skromna 8, sala nr 10, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) 

dr inż. Karolina Nowosad 

(liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 15)

 

12.00-14.00 - Fizjoprofilaktyka w dolegliwościach bólowych kręgosłupa
(ul. Staszica 6 sala 202, Collegium Maximum Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Na warsztacie zostaną przedstawione zasady postępowania zmniejszające ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz metody i ćwiczenia pozwalające radzić sobie z bólem kręgosłupa.
dr n. med. Michał Popajewski 

(liczba dostępnych miejsc - 10)

 

12:30-14:00 - Tworzenie materiałów dydaktycznych dla osób z dysfunkcją wzroku

(Aleje Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-44, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Marcin Matys

(liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 15)

 

12:30-15:00 - Student z zaburzeniami uczenia się - wyzwanie dla prowadzącego zajęcia 

Czym jest dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia? Jak wspierać studenta/studentkę z zaburzeniami uczenia się?  

(Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, sala Rady Wydziału Wydział Filologiczny/Historii i Archeologii UMCS)

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis 

(liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 30)

 

12:30-13:15 - Wykorzystanie autorskiego oprogramowania do budowy modeli addytywnych dla osób z dysfunkcją wzroku

(ul. Nadbystrzycka 38A, sala E302, Centrum wsparcia Politechniki Lubelskiej) (liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 15)

 

dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Sylwester Korga, dr Marcin Barszcz 

 

13.30-14.15 - Gabi i Miki - cyfrowe bliźniaki chorych dzieci na cukrzycę typu 1 (aplikacja mobilna) (liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 15)

(ul. Nadbystrzycka 38A, sala E302, Centrum wsparcia Politechniki Lubelskiej)

dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni , dr inż. Tomasz Nowicki,
dr n.o zdr. Grzegorz Nowicki, mgr inż. Piotr Wójcicki, dr Mariusz Dzieńkowski

 

DZIEŃ II 15.05.2024 - warsztaty

 

10:00-11:00 - Strefa Animaloterapii 

(Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Gospodarstwo Doświadczalne Felin ul. Doświadczalna 50a)

dr inż. Agnieszka Ziemiańska 

 

10:15-11:00 - Wykorzystanie autorskiego oprogramowania do budowy modeli addytywnych dla osób z dysfunkcją wzroku

(ul. Nadbystrzycka 38A, sala E302, Centrum wsparcia Politechniki Lubelskiej)(liczba dostępnych miejsc na zajęciach - 15)

 dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Sylwester Korga, dr Marcin Barszcz 

 

10.00-12.00 - Fizjoprofilaktyka w dolegliwościach bólowych kręgosłupa

(ul. Staszica 6 sala 202, Collegium Maximum Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Na warsztacie zostaną przedstawione zasady postępowania zmniejszające ryzyko wystąpienia dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz metody i ćwiczenia pozwalające radzić sobie z bólem kręgosłupa.
mgr Paweł Hereć

(liczba dostępnych miejsc - 10)

 

DZIEŃ II 15.05.2024 

Piknik integracyjny 12:00-16:00 
 

 1. Gabi i Miki - cyfrowe bliźniaki chorych dzieci na cukrzycę typu 1 (aplikacja mobilna) PL
 2. Aplikacja do rehabilitacji mowy dla osób dorosłych po uszkodzeniu mózgu - PL
 3. Stoiska Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Dogoterapia  
 4. Fundacja Fuga Mundi - stoisko
 5. Fundacja Heros- stoisko 
 6. Fundacja Aktywizacja - stoisko
 7. Stoiska Studenckich Kół Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 8. Fundacja Alpha - stoisko
 9. Stoiska Organizacji Studenckich i Studenckich Kół Naukowych UMCS
 10. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji - stoisko
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo - stoisko
 12. Pierwsza pomoc osobom z niepełnosprawnościami

 

Turniej siatkówki na siedząco godz. 16:00-18:00

Centrum Kultury Fizycznej UMCS ul. Langiewicza 22

 

Plakat promujący Lubelskie Dni Integracji

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024