Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.04.2024

Konferencja "Postępowania awansowe w świetle dotychczasowych doświadczeń. Praktyka organów I i II instancji"

Uprzejmie zapraszam na wydarzenie organizowane z inicjatywy Rady Doskonałości Naukowej wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, dotyczące tematyki awansów naukowych – w szczególności w aspekcie prawno-proceduralnym.

 

Konferencja odbędzie się 20 maja br. (poniedziałek) w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie,

Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, Collegium Novum,

Aula Auditorium Maximum

 

 
Link do transmisji online

 

 

Proponowana konferencja-szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za postępowania awansowe w jednostkach naukowych, a także pracownikom naukowym, którzy są zainteresowani problematyką awansów.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Wojciech Załuska

 
Rejestracja

Prosimy o rejestrację stacjonarnego uczestnictwa w konferencji za pomocą formularza przesłanego drogą mailową na adres: biuro.rektora@umlub.pl do dnia 15.05.2024 r.

Szczegółowych informacji udzielimy telefonicznie: 81 448 50 16

 


 

Program Konferencji:

 

10.00 – 10.10 Powitanie uczestników (prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz prof. dr hab. Bronisław Sitek Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej);

10.10 – 10.40 Wystąpienie prof. dr. hab. Bronisława Sitka Przewodniczącego RDN na temat orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach awansów naukowych;

10.40 – 11.00 Wystąpienie prof. dr. hab. Mariana Goryni Zastępcy Przewodniczącego RDN na temat przesłanek warunkujących nadanie tytułu profesora;

11.00 – 11.20 Wystąpienie prof. dr. hab. Grzegorza Węgrzyna Zastępcy Przewodniczącego RDN na temat przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora habilitowanego;

11.20 – 11.40 Wystąpienie prof. dr. hab. Mansura Rahnama-Hezavah Sekretarza RDN na temat przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora;

11.40 – 12.00 Wystąpienie dr. Jerzego Deneki Dyrektora Biura RDN na temat dobrych praktyk zlecania sporządzania recenzji;

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa, napoje, kanapki;

12.30 – 13.00 Wystąpienie Artura Woźniaka Kierownika Działu Prawnego i Rozwoju Kadr Naukowych RDN na temat wybranych postulatów de lege ferenda na gruncie dotychczasowej praktyki stosowania prawa w sprawach awansów naukowych;

13.00 Dyskusja z udziałem uczestników Konferencji;

14.30 Zakończenie Konferencji.

Pliki do pobrania

formularz_zgloszeniowy_.docx

Formularz zgłoszeniowy

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024