Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.05.2024

XXIV Konferencja Okrągłego Stołu oraz XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna

Szanowni Państwo,

 

W dniach 15-16 maja 2024 r. odbędzie się XXIV Konferencja Okrągłego Stołu „Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii” oraz w XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej”. Wydarzenia cyklicznie co roku organizowane są przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA.

 

Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Konsultanci Krajowi oraz Rektorzy, Dziekani i Kierownicy Katedr i Zakładów Uczelni Medycznych w Polsce oraz z zagranicy.

 

Tematyka tegorocznej konferencji dotyczy bieżących zagadnień rozwoju edukacji medyczno-dentystycznej  w Polsce. Swoje wykłady wygłoszą Profesorowie z Ukrainy, Japonii oraz Indii.

 

Podczas konferencji omawiane będą zagadnienia związane z:

 • jakością kształcenia z uwzględnieniem nowych standardów kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w ocenie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Uczelni Medycznych oraz Naczelnej Izby Lekarskiej,
 • możliwością oceny kompetencji miękkich w ramach procesu rekrutacji na wydział lekarsko-dentystyczny,
 • wpływem kompetencji miękkich na wynik edukacji na wydziale lekarsko-dentystycznym,
 • sztuczną inteligencją w edukacji na kierunku lekarsko-dentystycznym,
 • kształceniem podyplomowym w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych w ocenie przedstawicieli Ministerstwa oraz Konsultantów Krajowych.

 

Szczegółowy program Konferencji 15-16 maja

 

 

Organizowanie Nałęczowsko-Lubelskich Konferencji było możliwe dzięki wsparciu instytucji miasta Lublin. Kluczowym partnerem tegorocznej konferencji jest Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach programu „Lubelskie Smakuj życie”.

 

Wnioski Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA” oraz uczestników Konferencji Okrągłego Stołu przekazywane są do Ministerstwa Zdrowia i Nauki jako stanowisko ekspertów edukacji medyczno-dentystycznej zgodne z celami statutowymi PTEMD SAPIENTIA tj.:

 • realizowanie konstytucyjnego prawa wypowiadania się, w szczególności, w sprawach osiągania i zachowania zdrowia oraz nauczania medycyny.
 • integracja i podnoszenie jakości kształcenia w dziedzinie nauk medycznych na wszystkich poziomach nauczania.
 • stałe podnoszenie poziomu wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów.
 • aktywizowanie pracowników placówek naukowych do podnoszenia poziomu nauczania studentów.
 • nawiązywanie współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą.
 • stałe podnoszenie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa.

 

 

Organizatorzy:

Dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni

Kierownik

Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prezydent

Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

Prof. dr hab. Teresa Bachanek

Honorowy Prezydent

Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej SAPIENTIA

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024