Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

21.05.2024

Konferencja Rady Doskonałości Naukowej

Z inicjatywy Rady Doskonałości Naukowej 20 maja 2024 r. odbyła się konferencja, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, dotycząca tematyki awansów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych i proceduralnych.
 

Wzięli w niej udział pracownicy naszego Uniwersytetu i innych uczelni wyższych z Lublina.

 

Poruszono kwestie procedur w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora, zmian w przepisach dotyczących postępowań o awans naukowy oraz regulaminów podmiotów doktoryzujących i habilitujących, jak również orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora. Konferencję zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

 

Z wystąpieniami wzięli udział:

prof. Bronisław Sitek – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej,

prof. Marian Gorynia – Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej,

prof. Grzegorz Węgrzyn - Zastępca Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej,

prof. Mansur Rahnama Hezavah – Sekretarz Rady Doskonałości Naukowej,

dr Jerzy Deneka – Dyrektor Biura Rady Doskonałości Naukowej,

mec. Artur Woźniak – Kierownik Działu Prawnego i Rozwoju Kadr Naukowych Rady Doskonałości Naukowej.

 

Wymagające regulacje prawne związane z awansem naukowym tj. uzyskiwaniem kolejnych stopni i tytułów, generują wątpliwości. Pytania, które padły do ekspertów podczas konferencji były potwierdzeniem, że jest potrzeba organizowania konferencji tego rodzaju. Stwarza to sposobność kontaktu z ekspertami, których merytoryczna wiedza i praktyczne doświadczenie są bardzo przydatne.

 

Link do zarejestrowanej transmisji z wydarzenia.

 

 

Rada Doskonałości Naukowej jest organem państwowym powołanym na rzecz rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

 

Fot. Olga Matosiuk

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024