Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.05.2024

Konferencja „Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 - aspekty medyczne, prawne i społeczne"

Zapraszamy do udziału w Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie – VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z sesją studencką „Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 - aspekty medyczne, prawne i społeczne”.

 

Lublin, 20 i 21 czerwca 2024 r.

 

Organizatorami wydarzenia są Zakład Edukacji Zdrowotnej i Zakład Promocji Zdrowia Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Pracownia Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zakres tematyczny konferencji

  • Sesja Plenarna – Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 – aspekty medyczne, prawne i społeczne
  • Debata – Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 – stan obecny i perspektywa na przyszłość
  • Sesje studenckie:
  1. Styl życia a stan zdrowia społeczeństwa polskiego
  2. Opieka interdyscyplinarna nad chorym
  3. Prawa pacjenta i odpowiedzialność personelu medycznego

 

Termin i miejsce konferencji
20.06.2024 r. – Collegium Maximum Aula nr 15 ul. Staszica 4/6; 20-081 Lublin w godzinach 10.00-15.45
21.06.2024 r. – Sesje studenckie - Platforma Zoom w godzinach 9.00-17.00

 

Program konferencji

 

Przyjmowanie zgłoszeń pod adresem: konferencja.ldpz@umlub.pl

uczestnictwo czynne: studenci i doktoranci – do 2.06.2024 r.

uczestnictwo bierne – do 10.06. 2024 r.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Dla wszystkich uczestników możliwe jest uczestnictwo bierne. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony w komunikacie. Dla studentów i doktorantów przewidziane jest uczestnictwo czynne on-line, Platforma Zoom (drugi dzień konferencji tj. 21.06.2024r.). W każdej sesji studenckiej przewidywane są trzy wyróżnienia dla najlepszych prac (I, II, III miejsce).

 

Dane do logowania na Platformę Zoom zostaną przesłane na adres mailowy uczestników.

 

Formularz uczestnictwa biernego: ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Formularz uczestnictwa czynnego w sesji studenckiej: ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Patronat Honorowy
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. ucz.
Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024