Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

27.05.2024

Wyniki konkursów OPUS 26 i SONATA 19

 

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, iż NCN ogłosiło wyniki konkursów na finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów OPUS 26 i SONATA 19 (konkursy ogłoszone 15 września 2023 r.).

 

Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazło się kilkoro naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:

 

OPUS 26

 

  • Dr Ewa Błaszczak - Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytet Medyczny w Lublinie

uzyskała dofinansowanie w wysokości  625 346, 00 zł. na realizację projektu pn. „Metaloorganiczne (Fe, Ru, Ir, Os) fosfo-induktory ferroptozy lekoopornych komórek nowotworowych”. Głównym celem jest zaprojektowanie, synteza oraz szczegółowa charakterystyka nowych homo-(FeII/FeIII, RuII, OsII i IrIII) a także hetero-metalicznych (FeII/FeIII/M, RuII/M, OsII/M i IrIII/M (M = CuII, FeII/FeIII)) kompleksów prowadzących do feroptozy lekoopornych komórek nowotworowych. Układy takie będą ponadto składać się z mono- i di-fosfin będących pochodnymi biologicznie aktywnych amin, aminokwasów oraz peptydów (nośniki peptydowe), które będą mogły być selektywnie dostarczane do powierzchni komórek nowotworowych. Wyniki projektu będą ważne dla rozwoju kilku dziedzin naukowych: wniosą wkład w ogólną wiedzę na temat podstawowej chemii bioorganicznej i bionieorganicznej fosfin oraz kompleksów Fe, Ir, Ru, Os, będą ważnym krokiem w kierunku wykorzystania nośników amin/peptydów/aminokwasów oraz nanocząstek czy nanocząstek magnetycznych w terapii przeciwnowotworowej, (iii) poznanie mechanizmów działania otrzymanych substancji pomoże w przyszłości stworzyć związek terapeutyczny o właściwościach przeciwnowotworowych. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

 

  • dr hab. n. farm. Artur Wnorowski - Zakład Biofarmacji

uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 114 631,00 zł na realizację projektu pn. „Zintegrowane badania multiomiczne mające na celu przyśpieszenie odkrywania nowych leków antynowotworowych ukierunkowanych na przeprogramowanie metaboliczne w ludzkim gruczolakoraku jelita grubego”. Elementem projektu jest zweryfikowanie hipotezy czy farmakologiczna inhibicja receptora GPR55 będzie w stanie odwrócić patologiczne zmiany w metabolizmie komórek raka jelita grubego i wspomoże aktywność tradycyjnych chemioterapeutyków, tym samym przyczyniając się do obniżenia ich toksyczności i zmniejszenia skutków ubocznych. Badanie w znaczący sposób przyczyni się do lepszego zrozumienia procesów normalizacji przeprogramowanego metabolizmu pod wpływem leczenia blokerami GPR55. Ponadto w ramach projektu podjęta zostanie próba oceny sygnatur metabolicznych, które mogą odzwierciedlać skuteczność prowadzonego leczenia. Projekt stwarza perspektywy uzyskania nowych metod leczenia i ma wartość translacyjną, co w przyszłości może przyczynić się do znacznej poprawy skuteczności leczenia agresywnych typów nowotworów. Projekt realizowany we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

SONATA 19

 

  • dr Katarzyna Klimek, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

uzyskała dofinansowanie  w wysokości 2 177 486, 00 zł na realizację projektu pn. Nowa generacja skafoldów na bazie kurdlanu i izolatu białka serwatkowego otrzymywanych metodą elektroprzędzenia do leczenia defektów chrzęstnych, kostnych i chrzęstno-kostnych”. Celem projektu jest opracowanie nowych, ulepszonych biomateriałów chrzęstnych, kostnych i chrzęstno-kostnych - elektroprzędzonych włóknistych skafoldów na bazie kurdlanu i izolatu białka serwatkowego (WPI), które będą miały nową kompozycję i strukturę podobną do macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) ssaków, kontrolowaną biodegradowalność, stabilność mechaniczną i będą wspierać odpowiedź komórkową i regenerację tkanek. Potencjalnie nowo zaprojektowane biomateriały będą mogły znaleźć zastosowanie jako alternatywa dla autoprzeszczepów i przeszczepów allogenicznych. W przyszłości będzie je można także modyfikować za pomocą leków. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

 

  • dr n. farm. Agnieszka Michalak – Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych oraz dr hab. Anna Stachniuk, prof. uczelni z Zakładu Bioanalityki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

uzyskały dofinansowanie  w wysokości 484 300, 00 zł na realizację projektu pn. „Wpływ fermentacji mlekowej na sok wiśniowy (Prunus cerasus L.): Skład flawonoli i aktywności zdrowotneCelem naukowym projektu jest pogłębienie wiedzy dotyczącej flawonoli z wiśni pospolitej i ich aktywności biologicznych. Główna uwaga skupiona będzie  na flawonolach z fermentowanego soku wiśniowego, głównie aglikonach flawonolowych, co planuje się osiągnąć poprzez process fermentacji z udziałem bakterii Lactobacillus sp. Bakterie kwasu mlekowego należą do mikroorganizmów zdolnych do wytwarzania enzymu β-glukozydazy i hydrolizowania połączeń glikozydowych do wolnych aglikonów. Po zoptymalizowaniu procesu fermentacji zaplanowano charakterystykę składu otrzymanych soków przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HPLC-MS). Na koniec zostaną zbadane aktywności biologiczne zidentyfikowanych flawonoli z wykorzystaniem ich wzorców w analizach in vitro (aktywności przeciwutleniające, przeciwzapalne, anty-cholinesterazowe (anty-ChE) oraz zdolność hamowania agregacji amyloidu β (1-42)) oraz w modelu zwierzęcym – larwy i dorosłe ryby danio pręgowanego (Danio rerio). Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

 

  • Prof. dr hab.n.farm. Agata Przekora-Kuśmierz – Zakład Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

uzyskała dofinansowanie  w wysokości 870 470, 00 zł na realizację projektu pn. „​MagZEObone: Inteligentne biomateriały magnetyczne na bazie zeolitów i ZIFów w służbie człowiekowi - wielozadaniowe leczenie i regeneracja kości”. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych biomateriałów magnetycznych opartych na zeolitach i zeolitowych strukturach imidazolowych (ZIF) jako multifunkcjonalnego narzędzia do leczenia i regeneracji kości. Takie biomateriały będą reagować na stałe pole magnetyczne (SMF), zwiększając różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz komórek tworzących kość (osteoblastów), a tym samym poprawiając regenerację tkanki kostnej. Implantacja biodegradowalnego biomateriału zawierającego zeolity lub ZIFy jako wysoko biokompatybilnej wkładki, która może służyć jako doskonałe rusztowanie dla komórek ludzkich, oraz magnetyczne cząstki żelaza (MPs) pełniące funkcję składnika reagującego na pole magnetyczne dodatkowo poprawiając przyczepność pożądanych komórek, powinna prowadzić do poprawionej regeneracji kości. Projekt realizowany we współpracy z Politechniką Lubelską.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Kontakt z Działem Wsparcia Grantowego:

tel. 81 448 52 96

e-mail: granty@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024