Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

13.06.2024

IV Samorządowy Kongres Trójmorza z udziałem Uniwersytetu Medycznego

Trwa IV Samorządowy Kongres Trójmorza organizowany jako platforma dla rozwoju regionów zlokalizowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.

 

Samorząd Województwa Lubelskiego w dniach 12-13 czerwca 2024 r. zaprosił na kolejną edycję Wydarzenia, które stało się międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

 

W tym roku Uniwersytet Medyczny w Lublinie był partnerem merytorycznym dwóch bloków tematycznych w programie Kongresu: sztucznej inteligencji oraz zdrowego społeczeństwa.

 

Panel 12 czerwca br. dotyczył doświadczeń Lubelskiej Unii Cyfrowej w kontekście sztucznej inteligencji i zastosowań rozwiązań cyfrowych. Uczestnicy – członkowie Lubelskiej Unii Cyfrowej podsumowali dotychczasowe doświadczenia działalności LUC w kontekście wykorzystania potencjałów poszczególnych uniwersytetów, dyskutowali o czynnikach rozwoju i zagrożeniach, jakie może nieść ze sobą sztuczna inteligencja.

 

Udział w panelu wzięli:

 • Moderator: dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej 
 • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji
 • prof. dr hab. Piotr Kulicki – Katedra Podstaw Informatyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Paweł Karczmarek – kierownik Katedry Inteligencji Obliczeniowej, Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej, Politechnika Lubelska
 • dr hab. Andrzej Bochniak – kierownik Zakładu Informatyki w Katedrze Zastosowań Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Paweł Ciesielka – CEO Proacta S.A.
 • dr Kamil Filipek – Dyrektor Centrum Sztucznej Inteligencji i Modelowania Komputerowego UMCS

Panel 13 czerwca br. Seminarium I: Zdrowe społeczeństwo obejmował zagadnienia kluczowe dla rozwoju i kondycji zdrowotnej współczesnych społeczeństw w kontekście zasobów, potrzeb i tendencji w systemie ochrony zdrowia.

 

Moderator: dr Wojciech Brakowiecki – Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Prelegenci: 

 • prof. dr hab. Wojciech Załuska – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 • prof. Ana-Maria Gurban – National Institute for R&D in Chemistry and Petrochemistry, Bucharest, Romania (online)  
 • dr hab. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
 • dr hab. Karol Rawicz Pruszyński, prof. uczelni – Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie 
 • dr Monika Lenart-Lipińska – Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie  
 • dr Anna Kasprzak-Czelej – Wiceprezes Zarządu Medical Inventi S.A 

Więcej: congress.lubelskie.pl

 

Fot. Olga Matosiuk

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024