Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

14.06.2024

Poznaliśmy Laureatów II edycji Międzyuczelnianego Konkursu na najlepszy pomysł biznesowy „LublinUp!”

11 czerwca 2024 roku odbyła się Finałowa Gala Demo Day, podczas której 10 zespołów prezentowało swoje innowacyjne pomysły biznesowe. Celem konkursu było zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie osób młodych w komercjalizacji ich pomysłów.

 

Organizatorami konkursu były uczelnie: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Politechnika Lubelska zrzeszone w Związku Uczelni Lubelskich, we współpracy z Miastem Lublin. Koordynatorem wydarzenia była Fundacja „OIC Poland” z Lublina, natomiast Partnerami wspierającymi konkurs – Unicorn Hub, Open Innovation House i INNOventure.

 

Do tegorocznej edycji „LublinUp!” zgłoszono 39 pomysłów, których autorami byli młodzi naukowcy, doktoranci i studenci uczelni z Lublina, zrzeszonych w Związek Uczelni Lubelskich. W gronie finalistów znalazło się dziesięć zespołów, które w ramach konkursu miały możliwość uczestniczenia w intensywnym programie mentoringowo-szkoleniowym.

 

Podczas Finałowej Gali Demo Day zespoły projektowe zaprezentowały innowacyjne rozwiązania wpisujące się w co najmniej jedną z inteligentnych specjalizacji Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030, tj.: przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe.

 

Prezentacje zespołów oceniał Panel Ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych uczelni oraz środowiska biznesowego w tym:

  • Monika Król – Zastępca Dyrektora ds. rozwoju przedsiębiorczości, przemysłów kreatywnych, współpracy z biznesem i projektów międzynarodowych Urzędu Miasta Lublin
  • dr hab. inż. Dariusz Czerwiński – Prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej
  • prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS,
  • prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • prof. dr hab. Adam Waśko – Prorektor ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego,
  • Marcin Bielówka – Partner zarządzający INNOventure,
  • dr Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”,
  • Agata Koprowska – Ekspert ds. oceny Unicorn Hub.

Z przyjemnością prezentujemy Laureatów drugiej edycji konkursu „LublinUp!”:

I miejsce (voucher o równowartości 12 000,00 zł brutto) – Zespół MasterKOR (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

II miejsce (voucher o równowartości 8 000,00 zł brutto oraz nagroda Specjalna Unicorn Hub) – Barlies (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

III miejsce (voucher o równowartości 5 000,00 zł brutto) – Innowacyjne Narzędzie Samoobrony dla Kobiet (Politechnika Lubelska)

 

Dodatkowo, podczas Demo Day Marcin Bielówka z INNoventure w roli Kenote Speech opowiedział pomysłodawcom na jaki projekt startupy nie znajdą inwestora, a lubelski startup BInderLess przedstawił swoje succes story. Uczestnikom Demo Day zaprezentowano również ofertę rozwoju dla startupów – przedstawiono Platformę Startową Wschodniego Akceleratora Biznesu WAB 2 oraz Platformę Startową Unicorn Hub 2.0.

 

Konkurs z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie koordynowany był przez Centrum Transferu Wiedzy UMLub.

 

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom konkursu!

 

Fot. Fundacja „OIC Poland”

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024