Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

02.07.2024

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców UMLub

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. W gronie stypendystów znalazło się 228 młodych naukowców, w tym 32 doktorantów.

 

Miło nam poinformować, że laureatami stypendium są młodzi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: 

 

(dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu)

 

Zdjęcie Agnieszki Drab

nauki o zdrowiu:

 

dr Agnieszka Drab

 

Adiunkt badawczy w Zakładzie Informatyki i Statystyki Medycznej Katedry Nauk Przedklinicznych, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę medycyny opartej na faktach (EBM). Obecnie rozwija badania za pomocą narzędzi meta-analiz oraz meta-analiz sieciowych w chorobach nowotworowych, opracowując podsumowania wszystkich światowych badań oraz formułując konkluzje dla dużych grup populacyjnych. Opracowania stanowią naukową podstawę dla aktualnych stanowisk ekspertów, towarzystw naukowych, zaleceń ale również szacowania ryzyka czy oceny skuteczności terapii.

 

Wykonawca grantów międzynarodowych realizowanych w ramach umowy z NCBiR oraz licznych projektów krajowych. Doświadczenie zdobywała również za granicą odbywając staże naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Uniwersytecie w Grenadzie oraz szkoląc się z zakresu meta-analiz sieciowych w University College London. Stypendystka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, Prezydenta Miasta Lublina oraz Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców UM w Lublinie za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

Zdjęcie Ingi Korolczuk

nauki o zdrowiu:

 

dr Inga Korolczuk

 

Adiunkt w Zakładzie Patofizjologii.

 

Jej badania koncentrują się na zrozumieniu, jak mózg priorytetuje i wybiera informacje ze środowiska, aby kształtować doświadczenia psychologiczne i kierować zachowaniem. Dzięki stypendium Pani Doktor będzie miała możliwość zgłębienia rozwoju tych dynamicznych procesów regulacyjnych w okresie dzieciństwa oraz zbadania ich potencjalnych zaburzeń w przypadku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).

 

Dr Inga Korolczuk uzyskała doktorat z zakresu neuronauki poznawczej na Uniwersytecie Bangor w Wielkiej Brytanii, a następnie ukończyła staż podoktorski w Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) we Francji. Odbyła liczne wizyty badawcze w tym na Harvard Medical School and Brigham & Women's Hospital w USA. Laureatka stypendiów krajowych (m.in., Stypendium START dla wybitnych młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) i międzynarodowych (stypendium badawcze brytyjskiego Experimental Psychology Society). Kierownik grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, oraz francuskiego Fyssen Fondation. 

 

Zdjęcie Joanny Popiołek-Kalisz

nauki medyczne:

 

dr hab. Joanna Popiołek-Kalisz, prof. uczelni

 

Kierownik Pracowni Dietetyki Klinicznej.


W pracy badawczej zajmuje się żywieniowymi aspektami chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Dotyczy to zarówno otyłości i zespołu metabolicznego, jak również problemu niedożywienia w kardiologii. Pani Profesor od dawna chciała skupić się na badaniach o zasięgu międzynarodowym i dlatego stypendium pozwoli jej na zdobycie większego doświadczenia za granicą oraz nawiązanie współprac z zespołami z innych krajów.

 

Zdjęcie Karola Rawicza-Pruszyńskiego

nauki medyczne:

 

dr hab. Karol Rawicz-Pruszyński, prof. uczelni

 

z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

 

Uzyskane stypendium pozwoli Panu Profesorowi na prowadzenie dalszych badań w kierunku optymalizacji leczenia skojarzonego chorych na nowotwory złośliwe układu pokarmowego. W erze chirurgii minimalnie inwazyjnej (w tym robotowej) i terapii celowanych, kluczowa jest skoordynowana analiza wyników leczenia z perspektywy klinicznej, ale także chorego. Wraz z Zespołem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i zaprzyjaźnionymi ośrodkami naukowymi z Europy i Stanów Zjednoczonych, będzie kontynuować misję poprawy jakości życia pacjentów z tą wymagającą diagnozą. 

 

Zdjęcie Vladyslawa Vivcharenko

nauki farmaceutyczne:

 

dr Vladyslav Vivcharenko

 

Pracownik naukowy Zakładu Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej.

 

W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką ściśle związaną z medycyną regeneracyjną oraz inżynierią tkankową.

 

 

Gratulujemy!

Więcej na gov.pl

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024