Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

03.07.2024

Nowy grant Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

 Logotyp Visegrad FundZ radością informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie otrzymał grant w ramach konkursu na minigranty V4 Generation Mobility. Grant będzie realizowany od 01.06.2024 roku.

 

Grant Nr 12410166 jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

 

Kierownikiem grantu jest dr hab. n. med. i n. o zdr. Mariola Herbet, prof. uczelni, a w zespole realizującym grant jest również dr n. farm. Iwona Piątkowska-Chmiel, prof. uczelni.

 

Grant ma charakter partnerski. Oprócz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jako Lidera, grant realizują Palacký University Olomouc (Czechy) oraz University of Szeged (Węgry).

 

Głównym celem grantu jest zwiększenie wiedzy studentów na temat konsekwencji zażywania leków nootropowych, tzw. smart drugs.

 

Grant obejmuje identyfikację i ocenę zagrożeń wynikających ze stosowania leków nootropowych przez studentów oraz prezentację wyników międzynarodowych badań podczas wizyt w trzech krajach.

 

Grant zakłada następujące aktywności:

  1. opracowanie metodologii badań i narzędzi badawczych (m.in. kwestionariusza ankiety),
  2. przeprowadzenie badań na trzech uniwersytetach,
  3. wykłady, szkolenia i warsztaty na trzech uniwersytetach dla studentów i doktorantów na uniwersytetach partnerskich

 

W każdym wydarzeniu będą brać udział uczestnicy z Czech, Polski i Węgier. Dyskusje dla szerokiej publiczności będą prowadzić młodzież i eksperci z dziedziny toksykologii, farmakologii i psychologii. Podczas spotkań zostaną poruszone kwestie skutków zdrowotnych zażywania leków takich jak ryzyko uzależnienia, zespół motywacyjny, zaostrzenie/wystąpienie chorób psychicznych, skutki długoterminowe, a także aspekty etyczne i psychospołeczne.

 

Grant przygotowali w/w pracownicy Katedry i Zakładu Toksykologii przy wsparciu Zespołu ds. Projektów.

 

Serdecznie gratulujemy!

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024