Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

04.07.2024

Ophthalmo Trauma Days – kurs dla lekarzy rezydentów

10 lekarzy rezydentów bierze dziś udział w III edycji szkoleń realizowanych w ramach programu Akademia Doskonałości.

 

Ophthalmo Trauma Days obejmuje tematykę okuloplastyki (okulistycznej chirurgii plastycznej), zabiegów na aparacie ochronnym narządu wzroku, a także diagnostyki i leczenia chirurgicznego w okuloplastyce. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Ukrainy i Szwajcarii wygłoszą wykłady i przeprowadzą warsztaty na preparatach nieutrwalonych.


Naszą misją jest dbanie o bezpieczeństwo pacjentów w rodzinie naszych szpitali klinicznych. Dzisiaj, we współpracy z USK NR 1 w Lublinie, wspólnie z koleżankami i kolegami z Ukrainy i Szwajcarii, będziemy szkolić się, aby pacjenci otrzymywali możliwie najlepszą opiekę. Nie chcemy, aby nasi rezydenci uczyli się na pacjentach, dlatego w ramach Akademii Doskonałości kontynuujemy dedykowane młodym specjalistom szkolenia w Zakładzie Anatomii Człowieka. […] Dzisiaj radiolodzy, chirurdzy rekonstrukcyjni i okuliści będą uczyć się wspólnie. Z tego względu jest to pierwsze tego rodzaju, wyjątkowe wydarzenie” - mówi prof. dr hab. Kamil Torres, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UMLub.

 

Niezwykle ważne jest to, że mamy patronat Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale również naszego lubelskiego środowiska okulistycznego, co podnosi rangę i jakość tych szkoleń” - dodaje prof. dr hab. Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK Nr 1 w Lublinie, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji.

 

We should prepare the residents step by step to be like doctors, and the cadaver course is very important for that. We can’t discuss everything on the patient” - mówi prof. Natalia Malachkova.

 

Zwłoki, które trafiają do nas przez program donacji, są nieocenionym i wyjątkowym materiałem szkoleniowym. Zależy nam, aby spektrum nauczania było jak najpełniejsze, stąd są z nami dzisiaj lekarze różnych specjalności. […] Naszym celem jest poprawa świadczeń, których udzielają rezydenci z naszych szpitali klinicznych i specjaliści, którzy w tych szpitalach pracują” - mówi prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz.

 

Ophthalmo Trauma Days organizuje Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK Nr 1 w Lublinie przy współpracy z Zakładem Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej UMLub oraz Uniwersytetem Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” i Shupik National Healthcare Hospital w Kijowie.


Fot. Olga Matosiuk

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024