Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

10.07.2024

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studenckich Kół Naukowych i Młodych Pracowników Nauki pt. „Interprofesjonalna rehabilitacja pacjenta w warunkach klinicznych”. Organizatorem wydarzenia są Katedra i Zakład Fizjoterapii Klinicznej oraz Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Lublin, 24-25 październik 2024 r.

KOMUNIKAT I

 

Celem konferencji jest przedstawienie obecnych trendów w rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych, a także ukazanie jej mocnych i słabych stron w obecnej sytuacji epidemicznej, gospodarczej i geopolitycznej. Konferencja skierowana jest do studentów wszystkich kierunków medycznych oraz do wszystkich osób biorących czynny udział w procesie rehabilitacji pacjentów w warunkach szpitalnych.

 

W trakcie dwudniowej konferencji odbędą się sesje naukowe w formie wystąpień ustnych oraz sesje e-posterów, a także warsztaty ukierunkowane na problematykę związaną z możliwościami zastosowania metod specjalnych w procesie rehabilitacji pacjenta hospitalizowanego:

  1. Znaczenie profilaktyki fizjoterapeutycznej po leczeniu raka piersi
  2. Fizjoterapia w schorzeniach uroginekologicznych
  3. Postępowanie fizjoterapeutyczne w cieśni nadgarstka
  4. Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego – problemy współistniejące
  5. Suche igłowanie
  6. Przepona – niezwykły mięsień

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji znajdą się w kolejnych komunikatach na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Zachęcamy do udziału!

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024