Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

05.10.2018

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana

 

W dniach 27-29 listopada 2018 roku w Lublinie odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, organizowana w tym roku pod hasłem: „Genom, niepełnosprawność, edukacja, pacjent, technologie”.

 

Strona konferencji: www.genom.umlub.pl

 

Głównymi organizatorami są: Zakład Genetyki Klinicznej oraz Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.


Program naukowy Konferencji obejmuje wykłady, komunikaty, sesje plakatowe, seminaria i praktyczne warsztaty. Konferencja będzie okazją do prezentacji współczesnych trendów w architekturze, edukacji, medycynie, psychologii i rehabilitacji. Interdyscyplinarność konferencji będzie stanowić doskonałą platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej interdyscyplinarnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi pomiędzy lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, architektami, fizjoterapeutami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi i terapeutami. Dodatkowo, przewidujemy uczestnictwo w obradach konferencji rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Specjalne sesje dedykowane będą problemom diagnostyki i terapii pacjentów ze spektrum autyzmu i z zespołem Downa. Po raz kolejny konferencja dotyczyć będzie również problematyki projektowania przestrzeni architektonicznej w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Szczególna uwaga będzie poświęcona medycynie personalizowanej: połączenie najnowszych odkryć m. in. z dziedziny genetyki i zastosowania ich w terapii celowanej z wykorzystaniem komórek macierzystych. Planowany jest udział osób niepełnosprawnych oraz rodziców dzieci niepełnosprawnych. W czasie konferencji przewidzenie jest spotkanie z konsultantami wojewódzkimi w różnych dziedzinach medycyny.

 

Tematy przewodnie planowanych sesji ustnych i posterowych:

 • Biostatystyka i bioinformatyka
 • Chemia farmaceutyczna i chemia medyczna
 • Dietetyka kliniczna. Nutrigenomika i żywność funkcjonalna
 • Etyka i religia w przestrzeni osób niepełnosprawnych
 • Fizjoterapia i rehabilitacja w nurcie ochrony zdrowia. Panele w sesji: Nowoczesne technologie; Koncepcje, uwarunkowania organizacyjne i prawne; Panel studencki.
 • Funkcjonalność obiektów budowlanych.
 • Hortiterapia, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia i inne techniki w przestrzeni niepełnosprawności
 • Interdyscyplinarny autyzm
 • Język i neurologopedia – teoria i praktyka w kontekście przemian cywilizacyjnych
 • Komórki macierzyste w terapii celowanej
 • Media i niepełnosprawni
 • Medycyna spersonalizowana a hermeneutyka medycyny
 • Nowoczesna edukacja jako przestrzeń wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych
 • Pielęgniarstwo wobec niepełnosprawności
 • Pomoc społeczna i praca socjalna
 • Praca/brak pracy osób niepełnosprawnych
 • Profilaktyka nowotworów człowieka
 • Projektowanie uniwersalne/Projektowanie dla niepełnosprawnych/Personalizowane rozwiązania projektowe w architekturze
 • Stomatologia wieku rozwojowego
 • Środowiskowe zagrożenia zdrowotne: mikrobiologia, parazytologia, choroby wektorowe
 • Twarz niedokrwienna choroby Alzheimera
 • Ustawa „Za życiem” - dwa lata doświadczeń
 • Wady wrodzone człowieka - mechanizmy genetyczne i epigenetyczne
 • Współczesna dermatologia
 • Współczesne zadania zdrowia publicznego
 •  Zespół Downa w wieku rozwojowym i dorosłym
 • Sesje studentów i doktorantów

 

Zapraszamy pracowników nauki, studentów i doktorantów. Uczestnicy otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022