Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdjęcia

XVIII Lubelski Festiwal Nauki Konferencja MedIQ 2022 Medyczne Forum Edukacyjne Dni Otwarte 2022 Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu... Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Pracownikom... Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 XVII Lubelski Festiwal Nauki „Portret Miłości” – koncert walentynkowy Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Muzyczny Medyczny – koncert charytatywny Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Hali... Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 50-lecie Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek w Polsce Obóz społeczno-naukowy w Woli Uhruskiej 2019 45-lecie Oddziału Stomatologicznego 40-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Stomatologicznego... Dzień Otwarty 2019 The Carnival Show - Karnawałowy Koncert Charytatywny Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 XV Lubelski Festiwal Nauki Obóz społeczno-naukowy w Woli Uhruskiej Promocje habilitacyjne i doktorskie Dzień Otwarty 2018 Medycy Lublinowi Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Piknik naukowy XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki Dyplomatorium na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Dzień Otwarty 2017 XX Bal Charytatywny na rzecz pacjentów DSK XVI Bal na… 47 chromosomów Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek SPSK nr 1 w... Festiwal Sztuki Akademickiej Konfrontacje 2016 Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych Andrzejki z Kosmetologią Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego 2016 Europejski Tydzień Robotyki Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Biała Niedziela w Jastkowie Dyplomatorium na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Dyplomatorium na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Dyplomatorium studentów anglojęzycznych Biała Niedziela z Uniwersytetem Medycznym Promocje doktorskie i habilitacyjne Dzień Otwarty 2016 Silna i Piękna Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zintegrowanego... XV „Bal na… 47 chromosomów” Bal Medyka 2016 Spotkanie noworoczno-opłatkowe Świąteczny Koncert Charytatywny 2015 Promocje habilitacyjne i doktorskie 20-lecie Programu Anglojęzycznego Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Piknik Naukowy XII Lubelskiego Festiwalu Nauki Zakończenie budowy Collegium Pathologicum Uniwersytetu... Piknik medyczny Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dzień Otwarty 2015 Zakończenie budowy Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Spotkanie Władz UM w Lublinie ze stypendystami i uczestnikami... Spotkanie noworoczno-opłatkowe Charytatywny Koncert Świąteczny Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału... Konferencja naukowa „1st Lublin International Congress for... Jubileusz 40-lecia Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego... Spotkania z medycznym rynkiem pracy Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału... Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu... Dyplomatorium - I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Promocje habilitacyjne i doktorskie Premier Ewa Kopacz z wizytą na Uniwersytecie Medycznym w... Dyplomatorium - II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Nowa odsłona Collegium Novum XI Lubelski Festiwal Nauki Uniwersytet Medyczny w Lublinie uczestnikiem wydarzenia... Collegium Pathologicum - przebudowa wciąż trwa... Dyplomatorium na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Przebudowa Collegium Pathologicum Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Pielęgniarstwa i... Collegium Pathologicum - przebudowa wciąż trwa... Spotkanie władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z... Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Noc Uniwersytetów Noc Kultury Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w... Przebudowa Collegium Pathologicum Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Prace wykończeniowe w budynku Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Ogólnopolskie Dni Narodowego Centrum Nauki 2nd European Medical Simulation Conference Przebudowa Collegium Pathologicum Promocje habilitacyjne i doktorskie „Dzień Otwarty” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Klinika Chirurgii Onkologicznej Przebudowa Collegium Pathologicum „Bal na… 47 chromosomów” - integracyjna zabawa karnawałowa Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka Medycyny... Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski z wizytą w Zakładzie... Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów... Nominacje pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Spotkanie noworoczno-opłatkowe IV Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych 26. Kongres Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej w... Świąteczny Koncert Charytatywny Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UM w Lublinie 62. Światowe Targi „Brussels Innova 2013” w Brukseli Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni... Budowa Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Przebudowa Collegium Pathologicum Pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Senatu... Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych Immatrykulacja doktorantów Uniwersytetu Medycznego Collegium Pathologicum w przebudowie Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Termomodernizacja budynków Collegium Novum i Collegium Medicum Budynki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii Zakład Elektroradiologii Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej Katedra i Klinika Kardiologii Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i... Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i... Publikacje Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Pracownia Toksykologii Sądowej Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Biblioteka Główna Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry...

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022