Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zdjęcia

10. jubileuszowa edycja „UMLub Show” Zorganizowaliśmy dwa Dni Otwartych Możliwości! Uroczysta Promocja Doktorów Habilitowanych i Doktorów Spotkanie podsumowujące sukcesy społeczności akademickiej Uroczysta Promocja Doktorów Habilitowanych i Doktorów Złote lata 20. Targi Studenckich Kół Naukowych Dzień otwarty w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej Prof. Joseph Jan-Baptist van Lanschot doktorem honoris causa... Medale i odznaczenia dla pracowników UMLub Dzień Otwarty 2023 Jubileusz 10-lecia Centrum Symulacji Medycznej Medyczne Forum Edukacyjne International Culture Night 2022 Urodziny Wydziału Biomedycznego Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w UMLub Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 XVIII Lubelski Festiwal Nauki Konferencja MedIQ 2022 Medyczne Forum Edukacyjne Dni Otwarte 2022 Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu... Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych Pracownikom... Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 XVII Lubelski Festiwal Nauki „Portret Miłości” – koncert walentynkowy Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 Otwarcie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii Muzyczny Medyczny – koncert charytatywny Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Hali... Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 50-lecie Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek w Polsce Obóz społeczno-naukowy w Woli Uhruskiej 2019 45-lecie Oddziału Stomatologicznego 40-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Stomatologicznego... Dzień Otwarty 2019 The Carnival Show - Karnawałowy Koncert Charytatywny Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 XV Lubelski Festiwal Nauki Obóz społeczno-naukowy w Woli Uhruskiej Promocje habilitacyjne i doktorskie Dzień Otwarty 2018 Medycy Lublinowi Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Piknik naukowy XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki Dyplomatorium na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Dzień Otwarty 2017 XX Bal Charytatywny na rzecz pacjentów DSK XVI Bal na… 47 chromosomów Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek SPSK nr 1 w... Festiwal Sztuki Akademickiej Konfrontacje 2016 Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych Andrzejki z Kosmetologią Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego 2016 Europejski Tydzień Robotyki Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Biała Niedziela w Jastkowie Dyplomatorium na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Dyplomatorium na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem... Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Dyplomatorium studentów anglojęzycznych Biała Niedziela z Uniwersytetem Medycznym Promocje doktorskie i habilitacyjne Dzień Otwarty 2016 Silna i Piękna Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zintegrowanego... XV „Bal na… 47 chromosomów” Bal Medyka 2016 Spotkanie noworoczno-opłatkowe Świąteczny Koncert Charytatywny 2015 Promocje habilitacyjne i doktorskie 20-lecie Programu Anglojęzycznego Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Piknik Naukowy XII Lubelskiego Festiwalu Nauki Zakończenie budowy Collegium Pathologicum Uniwersytetu... Piknik medyczny Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dzień Otwarty 2015 Zakończenie budowy Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich Spotkanie Władz UM w Lublinie ze stypendystami i uczestnikami... Spotkanie noworoczno-opłatkowe Charytatywny Koncert Świąteczny Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału... Konferencja naukowa „1st Lublin International Congress for... Jubileusz 40-lecia Akademickiego Chóru Uniwersytetu Medycznego... Spotkania z medycznym rynkiem pracy Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału... Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu... Dyplomatorium - I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym Promocje habilitacyjne i doktorskie Premier Ewa Kopacz z wizytą na Uniwersytecie Medycznym w... Dyplomatorium - II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Nowa odsłona Collegium Novum XI Lubelski Festiwal Nauki Uniwersytet Medyczny w Lublinie uczestnikiem wydarzenia... Collegium Pathologicum - przebudowa wciąż trwa... Dyplomatorium na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Przebudowa Collegium Pathologicum Ogólnopolska Konferencja Dziekanów Wydziałów Pielęgniarstwa i... Collegium Pathologicum - przebudowa wciąż trwa... Spotkanie władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z... Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Noc Uniwersytetów Noc Kultury Jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego w... Przebudowa Collegium Pathologicum Lubelskie Dni Kultury Studenckiej Prace wykończeniowe w budynku Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Ogólnopolskie Dni Narodowego Centrum Nauki 2nd European Medical Simulation Conference Przebudowa Collegium Pathologicum Promocje habilitacyjne i doktorskie „Dzień Otwarty” Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Klinika Chirurgii Onkologicznej Przebudowa Collegium Pathologicum „Bal na… 47 chromosomów” - integracyjna zabawa karnawałowa Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Ośrodka Medycyny... Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski z wizytą w Zakładzie... Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów... Nominacje pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Spotkanie noworoczno-opłatkowe IV Lubelskie Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych 26. Kongres Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej w... Świąteczny Koncert Charytatywny Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego UM w Lublinie 62. Światowe Targi „Brussels Innova 2013” w Brukseli Ogólnopolska Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Uczelni... Budowa Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Przebudowa Collegium Pathologicum Pierwsze w roku akademickim 2013/2014 posiedzenie Senatu... Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych Immatrykulacja doktorantów Uniwersytetu Medycznego Collegium Pathologicum w przebudowie Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Termomodernizacja budynków Collegium Novum i Collegium Medicum Budynki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Katedra i Zakład Żywności i Żywienia Katedra i Zakład Chemii Leków Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii Zakład Elektroradiologii Zakład Matematyki i Biostatystyki Medycznej Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedra i Zakład Medycyny Nuklearnej Katedra i Klinika Kardiologii Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Zakład Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i... Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i... Publikacje Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Pracownia Toksykologii Sądowej Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Biblioteka Główna Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Katedry...

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024