Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2023-03-02 - 2023-03-02

I Ogólnopolskie Forum Młodych

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej – I Ogólnopolskie Forum Młodych, organizowanej przez Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Uniwersytetu Lubelskiego i Lubelską Okręgową Izbą Aptekarską, która odbędzie się 2 marca 2023 r. w formule on-line.

 

I Ogólnopolskie Forum Młodych zostało objęte patronatem honorowym przez JM Rektora UMLub prof. dr. hab. Wojciecha Załuska.

 

Temat przewodni konferencji: „Aktualne kierunki badań w naukach farmaceutycznych – FORUM MŁODYCH 2023”.

 

Konferencja, poświęcona badaniom prowadzonym przez młodych adeptów nauki, skierowana jest do młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników uczelni i instytutów zajmujących się badaniami w obszarze farmacji i nauk pośrednich.

 

 

Wszystkie wystąpienia odbędą miały formę ustnych prezentacji; czas trwania wystąpienia 10 min.

 

Termin zgłoszeń abstraktów: do 20 lutego 2023 r. na adres e-mail: e.poleszak@ptfarm.pl

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Uczestnicy będą mogli uzyskać 2 punkty edukacyjne.


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024