Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2023-03-10 - 2023-03-10

Wykład otwarty: „Uzależnienie nie jedno ma imię: zaburzenia psychiczne a uzależnienie od substancji psychoaktywnych”

Kierownik projektu Pani Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała zaprasza na kolejny wykład otwarty „Uzależnienie nie jedno ma imię: zaburzenia psychiczne a uzależnienie od substancji psychoaktywnych” – piąty i ostatni  z wykładów otwartych w ramach projektu z Funduszu Wyszehradzkiego: Education and research in the field of drug design and development within the V4 region (no. 22130144).

 

10 marca 2023 (piątek)

godz. 10:00-11.30

 

Platforma TEAMS

Meeting ID: 340 049 464 259
Passcode: zTP9kn 

 

Proponowany przez Panią Profesor Grażynę Białą wykład pt. „Uzależnienie nie jedno ma imię: zaburzenia psychiczne a uzależnienie od substancji psychoaktywnych”, zgodnie z tytułem, ma na celu przedstawienie problematyki związanej z uzależnieniami, nie tylko lekowymi. Uzależnienie jest przewlekłym nawracającym zespołem zaburzeń psychicznych i somatycznych o zróżnicowanej etiologii i obrazie klinicznym, charakteryzującym się niekontrolowanym poszukiwaniem i zażywaniem narkotyku. Uzależnienie uznać można za formę plastyczności synaptycznej. Podobne mechanizmy neuroadaptacyjne i szlaki neuronalne zaangażowane są w rozwój uzależnień i formowanie się szlaków pamięciowych. Niepowstrzymana i niekontrolowana potrzeba zażycia narkotyku jest rodzajem pamięci psychologicznej, u osób uzależnionych obserwowano nawroty do nałogu po jego odstawieniu. Ważnym problemem, wymagającym podjęcia terapii, są także uzależnienia behawioralne.

 

 

Istotnym zagadnieniem jest współzachorowalność („podwójna diagnoza”), gdyż wykazano, że wiele osób z rozpoznaniem uzależnienia cierpi także na zaburzenia neuropsychiatryczne, np. schizofrenię, depresję czy zaburzenia lekowe.

 

Pandemia COVID-19, będąc przyczyną wielu problemów natury zdrowotnej i psychospołecznej, przyczyniła się także do wzrostu liczby osób uzależnionych, co może być ukrytym kosztem pandemii oraz związanych z nią ograniczeń aktywności społecznej, izolacji i niepokoju o bezpieczeństwo ekonomiczne. Metody zapobiegania i terapii uzależnień powinny więc ulegać stałej modyfikacji, podobnie jak definicja i rodzaje uzależnień.

 

 

Pani prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała jest kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką i Dziekanem Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN; wielokrotnie nagradzana, m.in. nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego V Wydziału Nauk Medycznych PAN; miejsce na liście TOP 2% w rankingu World’s TOP 2% Scientists zawierających nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane organizowanej przez Uniwersytet Stanforda, USA w 2020 i 2021 oraz w rankingu najlepiej cytowanych naukowców wg Elsevier.

 

Sprawowała funkcję wykonawcy i kierownika projektów naukowych i edukacyjnych, krajowych i międzynarodowych, w tym w ramach Programu Działań Zintegrowanych Polonium i Funduszu Wyszehradzkiego. Odbyła liczne (w sumie 7) staże naukowe we Francji [Paryż] oraz 9 pobytów na uczelniach europejskich w ramach programu Erasmus+.

 

Jest ekspertką NCN, NCBiR, OPI, NAWA, PKA i ABM, wygłaszała wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim, na zaproszenie i na konferencjach towarzystw naukowych. Posiada znaczące doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie farmakologii eksperymentalnej, neuropsychofarmakologii, farmakoterapii i neurobiologii, zwłaszcza w kontekście badań nad ośrodkowym układem nerwowym i zaburzeniami neuropsychiatrycznymi, w tym nowymi strategiami ich farmakoterapii.

 

Link do wydarzenia


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023