Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalendarium

2024-06-20 - 2024-06-21

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie

Zapraszamy do udziału w Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie – VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z sesją studencką „Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 - aspekty medyczne, prawne i społeczne”.

 

Lublin, 20 i 21 czerwca 2024 r.

 

Organizatorami wydarzenia są Zakład Edukacji Zdrowotnej i Zakład Promocji Zdrowia Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Pracownia Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zakres tematyczny konferencji

  • Sesja Plenarna – Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 – aspekty medyczne, prawne i społeczne
  • Debata – Zdrowie społeczeństwa polskiego po pandemii Covid-19 – stan obecny i perspektywa na przyszłość
  • Sesje studenckie:
  1. Styl życia a stan zdrowia społeczeństwa polskiego
  2. Opieka interdyscyplinarna nad chorym
  3. Prawa pacjenta i odpowiedzialność personelu medycznego

 

Termin i miejsce konferencji
20.06.2024 r. – Collegium Maximum Aula nr 15 ul. Staszica 4/6; 20-081 Lublin w godzinach 10.00-15.45
21.06.2024 r. – Sesje studenckie - Platforma Zoom w godzinach 9.00-17.00

 

Program konferencji


dodaj do mojego kalendarza google

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024