Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

21.09.2016

Konkurs ofert na najem powierzchni w budynku Collegium Anatomicum z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej 57 m2 w budynku Collegium Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu.

 

Termin związania umową na okres 5 lat od daty obowiązywania umowy.

 

Wysokość wadium 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Wadium, z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w bufecie w budynku Collegium Anatomicum” należy wpłacić na konto Uniwersytetu w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68113012060028909738900004. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora.

 

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 4 października 2016 roku do godziny 10:00 w Kancelarii Ogólnej Uczelni Al. Racławickie 1; 20-059 Lublin (pok. Nr 8.) w zamkniętych kopertach z napisem:

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

„Oferta na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w bufecie w budynku Collegium Anatomicum’’

 

Wizja lokalu możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu:. 81 448 56 42; 500 290 527 lub 81 448 56 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 października 2016 roku o godzinie 10:30 w pokoju nr 17 budynku Collegium Novum (budynek Rektoratu) Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Pliki do pobrania:                            

  • Regulamin konkursu ofert
  • Formularz ofertowy – Zał. Nr 1 Regulaminu konkursu
  • Cennik przykładowego podstawowego asortymentu – Zał. nr 2 Regulaminu konkursu
  • Projekt umowy najmu – Zał. nr 3 Regulaminu konkursu

Pliki do pobrania

ogloszenie.pdf

Konkurs ofert na najem powierzchni w budynku Collegium Anatomicum z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu - ogłoszenie

regulamin_konkursu.pdf

Regulamin konkursu ofert

formularz_ofertowy_na_najem_powierzchni-_zal._nr_1.docx

Formularz ofertowy – Zał. Nr 1 Regulaminu konkursu

cennik_podstawowego_asortymentu_-zalacznik_nr_2.docx

Cennik przykładowego podstawowego asortymentu – Zał. nr 2 Regulaminu konkursu

zal_nr_3_wzor_umowy2.pdf

Projekt umowy najmu – Zał. nr 3 Regulaminu konkursu

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022