Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

27.09.2016

Termin składania wniosków DS i MN na rok 2017

Informujemy, że w roku bieżącym termin składania wniosków DS i MN na rok 2017 upływa dnia 31 października.

 

Wnioski, jak w roku ubiegłym, należy składać w formie elektronicznej poprzez portal pracowniczy dostępny w intranecie UM lub klikając podany link: https://pp.umlub.pl/cas/login (logowanie takie jak do systemu egeria – zapotrzebowania) oraz w formie papierowej – wydrukowany i podpisany dokument prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 

Doktoranci, którzy planują składać wniosek po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Dziale Nauki do p. Magdaleny Podgurniak (tel. 81 448 50 34; magdalena.podgurniak@umlub.pl).

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022