Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

24.10.2016

Świadczenia świąteczne dla emerytów i rencistów

Informacja Komisji Socjalnej ws. wypłaty świadczeń socjalnych z tytułu świąt dla emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Sekcja ds. Socjalnych UM w Lublinie informuje o terminie składania wniosków na świadczenie świąteczne wypłacane dla emerytów i rencistów w roku 2016.

 

Ustala się 3 progi dochodowe:

  • I próg dochodów do 1500 na osobę
  • II próg dochodów od 1500,01 zł do 3000 zł na osobę
  • III próg dochodów powyżej 3000 zł na osobę

 

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują – 500 zł
  • II progu otrzymują – 400 zł
  • III progu otrzymują – 300 zł

 

Warunkiem uzyskania ww. świadczenia jest złożenie wniosku – załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS.

 

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2016 roku – wypłata 13 grudnia 2016 roku.

 

 Sekcja ds. Socjalnych, Al. Racławickie 1, pok. 23.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022