Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2016

12.12.2016

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu przy ul. Chodźki

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

z siedzibą: Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie 12m2 gruntu działki nr 5/11 opisanej w księdze wieczystej LU1I/00316608/8 znajdującej się przy ul. Chodźki w Lublinie, obok przystanku autobusowego numer 1722.

 

Wyżej wymieniona powierzchnia może być wykorzystywana pod działalność handlową np. typu kiosk.

 

Obecnie na przedmiotowym gruncie  istnieje kiosk będący własnością obecnego dzierżawcy. Wobec powyższego oferowana powierzchnia gruntu wymagać będzie wykonania we własnym zakresie i na własny koszt adaptacji, doprowadzenia i zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej.

 

Cena wywoławcza dzierżawy 1 m2 gruntu – 24,00 zł/m2 netto.

 

Termin związania umową od stycznia 2017 roku na okres 4 lat.

 

Oferty w formie pisemnej prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, do dnia 29 grudnia 2016 roku do godz. 11:00.

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2016 roku o godz. 11:20 w pok. numer 17 w budynku Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie.

 

Więcej informacji o konkursie ofert znajdziecie Państwo na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie www.umlub.pl w zakładce Komunikaty.   

Pliki do pobrania

ogloszenie_konkursu.pdf

Ogłoszenie o konkursie w pdf.

regulamin_konkursu.pdf

Regulamin konkursu

formularz_ofertownr_1.docx

Formularz ofertowy

projekt_umowy.pdf

Projekt umowy

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022