Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2017

20.02.2017

Świadczenia świąteczne dla emerytów i rencistów

Informacja Komisji Socjalnej w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych z tytułu świąt dla emerytów i rencistów UM w 2017 r.

 

 

Sekcja ds. Socjalnych UM w Lublinie informuje o terminie składania wniosków na świadczenie świąteczne wypłacane dla emerytów i rencistów w roku 2017 r.

 

Ustala się 3 progi dochodowe:

  • I próg dochodów do 1500 na osobę
  • II próg dochodów od 1500,01 zł do 3000 zł na osobę
  • III próg dochodów powyżej 3000 zł na osobę

 

 

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w

  • I progu otrzymują - 500 zł
  • II progu otrzymują - 400 zł
  • III progu otrzymują - 300 zł

 

Warunkiem uzyskania w/w świadczenia jest złożenie wniosku – załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS.

 

Wnioski należy składać: do dnia 27 marca 2017 r. – wypłata 05 kwietnia 2017 r.

 

Sekcja ds. Socjalnych, Al. Racławickie 1, pok. 23.

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022