Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2017

13.10.2017

Zmiana terminu składania wniosków o finansowanie zadań badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (DS) oraz zadań młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich (MNmb, MNsd)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że termin składania  wniosków o finansowanie  zadań  badawczych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego  (DS) oraz zadań młodych naukowców i  uczestników studiów  doktoranckich (MNmb, MNsd),  ulegnie przesunięciu,  w związku z oczekiwaniem na wyniki oceny  parametrycznej, a także  planowanymi zmianami w wewnętrznych aktach prawnych. O tegorocznym terminie składania wniosków poinformujemy Państwa, ze stosownym wyprzedzeniem, w kolejnej wiadomości.

Dział Nauki

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022