Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2018

08.11.2018

Kursy języka angielskiego 2018/2019

ENGLISH COURSES 2018/19

 

Szanowni Państwo Pracownicy i Doktoranci,

 

Zapraszamy serdecznie Pracowników UMLUB oraz Doktorantów wszystkich lat na kursy j. angielskiego od 2 października 2018 do 10 lipca 2019. Zajęcia odbywają się w Studium Języków o 15:30, praktycznie, każdego dnia. Liczba osób w grupie: 10-12.

 

 

Jak i kiedy się zapisać?

 

Osoby chętne do rozpoczęcia/kontynuacji prosimy o uregulowanie jednorazowej opłaty 400 zł na konto UM. PEKAO SA O/Lublin 96124054971111000050039148 z dopiskiem „kurs j. angielskiego- 2018/19” do 2 października 2018. Jest to opłata za cały, roczny kurs.

 

Prosimy o wybranie odpowiedniej dla Państwa grupy. Oczywiście przy niedogodności terminowej (plan zajęć) można będzie grupę zmienić. Proszę na pierwsze zajęcia przynieść dokument opłaty i okazać swemu nauczycielowi.

 

Korzystamy z podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press (seria English File), Longman i Cambridge. Słuchacze otrzymują 20% zniżkę w księgarni Bookland. (Krakowskie Przedmieście obok Mc Donald'sa). Nie kupujmy wcześniej książek – informacje, co do podręczników przekaże lektor!

 

Pragniemy poinformować nowych słuchaczy, że podręcznik służy, jako główny materiał, do którego dobieramy mnóstwo dodatkowych tekstów/ćwiczeń/materiałów video. Grupę można zmienić na wyższą lub niższą. Szkolenie jest też punktowane w ramach szkoleń ustawicznych/oceny rocznej pracownika.

 

Informację o chęci kontynuowania lub zapisania prosimy przesłać pod adres mailowy piotr.flieger@umlub.pl  W razie pytań tel.: 603 397 222.

 

 

Układ grup wg serii English File (najnowsze wydanie trzecie - 3rd edition!)

 

A1 elementary 
A2 pre-interm
B1 intermediate

B1 intermediate plus
B2 upper intermediate
C1 advanced  

 

 

Dodatkowo, kilkadziesiąt godzin we wszystkich grupach przeznaczymy na tzw. ‘Academic English’ (Cambridge University Press) w celu dokształcania umiejętności w języku angielskim w dziedzinie szkolnictwa akademickiego na 3 poziomach (Intermediate, Upper Intermediate, Advanced) oraz umiejętności z tzw. ‘Medical English’, bazując na ‘Professional English in Use-Medicine’ (Cambridge University Press).

 

 

Grupa A – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Intermediate Plus mgr K. Szczekala

Grupa B – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Advanced  dr Katarzyna Karska

Grupa C – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Advanced dr Piotr Flieger

Grupa D – Poniedziałek 15.30-18 – Grupa Intermediate Plus mgr Maria Różycka

Grupa E – Wtorek 15.30-18 – Grupa Intermediate plus lub Pre Intermediate (początek) dr Piotr Flieger

Grupa F – Wtorek 15.30-18 – Grupa Advanced mgr Maria Różycka

Grupa G – środa  15.30-18 – Grupa  Intermediate Plus mgr Katarzyna Szczekala

Grupa H – środa  15.30-18 – Grupa Upper Intermediate dr Piotr Flieger

Grupa I – czwartek 15.30-18 – Grupa Pre- intermediate dr Piotr Flieger

Grupa J – czwartek 16.00-18.30 – Grupa Intermediate Plus mgr Anna Goś

Grupa K – piątek 15.30-18 – Grupa Intermediate plus dr Piotr Flieger

Grupa L – sobota 8-10.30 – Grupa Elementary dr Piotr Flieger

 

 

Dla osób nowych dla celów orientacyjnego rozpoznania własnego poziomu publikujemy wskazówkę do wybrania właściwej grupy.

 

 1. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Elementary?
  Dobrze jest mieć jakieś podstawy - odmiana "to be", czas Simple Present, etc.
   
 2. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Pre-intermediate?  
  Present Simple, TO BE, Articles, can, must, SIMPLE PAST, PRESENT CONT, BE GOING, PRESENT PERFECT
   
 3. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate?
  To, co powyżej + PAST CONT, Verb+ ing/to+ infinitive, must/have to/mustn’t, 1 okres warunkowy, 2 okres warunkowy, used to, passive voice - podstawowe czasy, PAST PERFECT, początki mowy zależnej
   
 4. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Intermediate Plus?
  To, co powyżej + various uses of verbs in obligation, necessity, prohibition, advice statements, can, could, be able to, PHRASAL VERBS, Verb patterns (+ing, +to, +infinitive), have sth done, passive voice, mowa zależna
   
 5. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Upper INTERMEDIATE?
  To, co powyżej + action and non-action verbs, PRESENT PERF vs.SIMPLE PAST,PRESENT PERF CONT., can, must, should, 3 okres warunkowy, USED TO, Gerundsand infinitives, mowa zależna – całość, Phrasal verbs
   
 6. Co trzeba umieć, aby zapisać się na kurs na ENGLISH FILE Advanced?
  To, co powyżej + pytania w różnych czasach i konstrukcjach (specific, question tags, indirect), narrative tenses, passive voice – all forms and passive construction, future time clauses, FUTURE PERFECT, Past modals,Structures after WISH, relative clauses

 

 

Życzę przyjemnej nauki w nowym roku szkoleń!

 

Dr Piotr Flieger

Kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Koordynator Kursu Języka Angielskiego dla Pracowników i Doktorantów UMLUB

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022