Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2018

07.11.2018

Komunikat w sprawie oświadczeń dla pracowników prowadzących badania naukowe

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Konstytucji dla Nauki, pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prowadzący badania naukowe tj. zatrudnieni na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych (także na innych stanowiskach), wykazujący osiągnięcia naukowe są zobowiązani do złożenia oświadczeń:

  • o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,
  • o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w UM w Lublinie. 


Oświadczenia należy złożyć w terminie do 16 listopada 2018 roku we właściwym Dziekanacie. W załączeniu treść Zarządzenia Nr 117/2018 Rektora UM w nieniejszej sprawie.

Powyższe oświadczenia związane są przede wszystkim z ewaluacją jakości działalności naukowej oraz podziałem środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału naukowego, wobec czego przy wskazaniu dyscypliny należy brać pod uwagę aktualny dorobek naukowy lub ostatnio uzyskany stopień naukowy.

W przypadku osób, które wskażą w oświadczeniu 2 dyscypliny, sugeruje się w odniesieniu do udziału czasu pracy dwie relacje: 50/50 oraz 75/25. W przypadku pytań i wątpliwości w odniesieniu do wyboru dyscypliny proszę kontaktować się z pracownikami Biblioteki Głównej UM.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony Ministerstwa, gdzie zostały opisane zasady klasyfikacji czasopism. Ministerstwo zaprasza do przysyłania uwag dotyczących przypisania poszczególnym czasopismom z baz Scopus i Web of Science dyscyplin z nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin w oparciu o zaproponowany wykaz czasopism.

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami jest również dostępne pod adresem: bazawiedzy.umlub.pl lub Intranet - Aplikacje - Baza wiedzy.

Pliki do pobrania

zarzadzenie_nr_117.pdf

Zarządzenie nr 117

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022