Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2018

20.11.2018

Informacja o przekształceniu stosunku pracy

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że z dniem 22 listopada 2018 roku nastąpi przekształcenie na czas nieokreślony stosunków pracy zawartych na czas określony, trwających w dniu 21 lutego 2016 roku.

 

W najbliższym czasie Ci z Państwa, których powyższe dotyczy, otrzymają pismo JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające przekształcenie.

 

Podstawa prawna:

art. 14 Ustawy z dnia 25.06.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220)

 

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt:

  • I Wydział Lekarski – p. Dorota Grodek tel. 448 52 23
  • Oddział Stomatologiczny – p. Edyta Kulczycka tel. 448 52 28
  • II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym – p. Paulina Otolińska tel. 448 52 25
  • Wydział Farmaceutyczny – p. Edyta Kulczycka tel. 448 52 28
  • Wydział Nauk o Zdrowiu – p. Aleksandra Polesiak tel. 448 52 26

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022