Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

04.11.2020

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Informujemy, że wnioski studentów o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjmują właściwe Dziekanaty w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku.

 

Informujemy, że wnioski doktorantów o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjmuje Biuro Szkoły Doktorskiej w wersji elektronicznej w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku.

 

Wnioski należy przekazywać w następujący sposób:

  1. Doktoranci wypełniają wniosek będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców;
  2. Doktoranci przesyłają wypełniony wniosek z podpisem w wersji elektronicznej pdf wraz ze skanem załączników, z poczty studenckiej w domenie umlub.pl na adres jowita.kalkus@umlub.pl
  3. W przypadku wątpliwości co do złożonych dokumentów przedstawiciel Komisji Stypendialnej dla Doktorantów będzie kontaktować się z Państwem indywidualnie.

 

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo regulamin przyznawania stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia wraz z załącznikami.

 

Pliki do pobrania

zal_regulamin-wfs.pdf

Regulamin przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców

zalacznik_nr_1_-_studenci.docx

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium za wyniki w nauce dla studentów

zalacznik_nr_2_do_reg_wniosek_doktoranci.pdf

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium dla doktorantów posiadających osiągnięcia naukowe

zalacznik_3_do_reg_oswiadczenie_doktoranci.pdf

Oświadczenie uczestnika konferencji

zalacznik_nr_4_do_reg_wniosek_mlodzi_naukowcyv2.pdf

Wniosek do Komisji Stypendialnej o przyznanie z Własnego Funduszu na Stypendia stypendium naukowego dla młodych naukowców posiadających wybitne osiągnięcia naukowe

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022