Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

04.11.2020

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla młodych naukowców posiadających wybitne osiągniecia naukowe

Zapraszamy młodych naukowców będących pracownikami uczelni do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla młodych naukowców posiadających wybitne osiągniecia naukowe.

 

O stypendium mogą ubiegać się zatrudnieni w Uczelni młodzi naukowcy, będący nauczycielami akademickimi bądź pracownikami badawczo-technicznymi, do ukończenia 35 roku życia w roku ubiegania się o stypendium, ze stopniem naukowym nie wyższym niż stopień doktora, którzy złożyli oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz o zaliczeniu ich do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, tj. liczby N.

 

Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną oraz panujące obostrzenia, pracownicy Uniwersytetu składają dokumenty do Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju od dnia ogłoszenia naboru do dnia 13 listopada 2020 roku, w następujący sposób:

  1. Młodzi naukowcy będący pracownikami uczelni, wypełniają wniosek będący załącznikiem nr 4 do Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców
  2. Młodzi naukowcy przesyłają wypełniony wniosek z podpisem w wersji elektronicznej pdf wraz ze skanem załączników (poza wykazem publikacji), z poczty imiennej w domenie umlub.pl na adres karolina.arazny@umlub.pl
  3. Młodzi naukowcy zwracają się do Biblioteki Głównej (info@bg.umlub.pl) z prośbą o przygotowanie potwierdzonego wykazu publikacji.
  4. Dyrektor Biblioteki Głównej przekazuje wykaz publikacji do CWNR.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

e-mail: karolina.arazny@umlub.pl, numer kontaktowy: 81 448 50 34

Pliki do pobrania

zal_regulamin_wfs.pdf

Regulamin przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022