Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

10.11.2020

Świadczenia świąteczne

Świadczenia świąteczne dla emerytów i rencistów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komisja Socjalna i Związki Zawodowe działające w Uczelni proponują wypłacenie z ZFŚS emerytom i rencistom UM świadczenia pieniężnego z tytułu świąt, którego wysokość uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, uzyskanego w roku 2019.

 

Ustala się 5 progów dochodowych:

  • I próg dochodów do 2000,00 zł/na osobę
  • II próg dochodów od 2000,01 zł do 3000,00 zł/na osobę
  • III próg dochodów od 3000,01 zł do 4000,00 zł/na osobę
  • IV próg dochodów  od 4000,01 zł do 5000,00 zł/na osobę
  • V próg dochodów od 5000,01 zł/na osobę

 

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują  dofinansowanie - 550,00 zł brutto
  • II progu otrzymują dofinansowanie - 450,00 zł brutto
  • III progu otrzymują dofinansowanie - 350,00 zł brutto
  • IV progu otrzymują dofinansowanie - 250,00 zł brutto
  • V progu otrzymują dofinansowanie - 200,00 zł brutto

 

Warunkiem uzyskania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Sekcji ds. Socjalnych UM,  Al. Racławickie 1,  pok. 23 – zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS oraz podpisanej Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych (nie dotyczy osób, które podpisały już Klauzulę przy składaniu poprzednich wniosków).

 

W związku z epidemią COVID-19 składanie wniosków będzie możliwe wyłącznie do wystawionej przy portierni skrzynki  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej ewentualnie  poczty mailowej  (w tym przypadku należy wypełniony wniosek zeskanować i przesłać jako załącznik na adres socjalny@umlub.pl).

 

– termin składania wniosków do 10 grudnia 2020r. (wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane)

 

Wypłata przewidziana jest 21 grudnia 2020 przelewem na konto i do odbioru w kasie UM.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla emeryta/rencisty

Propozycja ws. wypłacenia świadczenia socjalnego z ZFŚS dla emerytów i rencistów UM – Boże Narodzenie 2020

 

 

Świadczenia świąteczne dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania oraz wysokości świadczenia świątecznego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostępne są w Intranecie.

 

Wnioski należy składać do 23 listopada 2020 roku.

 

W związku z epidemią COVID-19 składanie wniosków będzie możliwe wyłącznie do wystawionej przy portierni skrzynki lub za pośrednictwem służbowej poczty mailowej, w tym przypadku należy wypełniony wniosek zeskanować i przesłać jako załącznik na adres e-mail: socjalny@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022