Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

13.11.2020

Zapowiedź zmian w formie prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do informacji przekazanej podczas spotkań z JM Rektorem dnia 12.11.2020r. o planowanym powrocie do zajęć w formie kontaktowej, pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyło się połączone Kolegium Dziekanów wszystkich Wydziałów. Podczas spotkania ustalono, że zasady i harmonogramy stopniowego wdrażania zajęć w formie kontaktowej zostaną stworzone w każdym Wydziale do dnia 18.11.2020r.

 

Wszyscy Państwo otrzymają w tej kwestii informacje od odpowiednich Dziekanatów nie później niż 19.11.2020r.


W związku z tym, w najbliższych dniach zajęcia powinny odbywać się w formie dotychczas ustalonej.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prorektor ds Kształcenia i Dydaktyki
prof. dr hab. Kamil Torres

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022