Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

07.12.2020

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok

Szanowni Państwo,

 

W związku z obowiązkiem zamknięcia ksiąg rachunkowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za rok 2020 oraz koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwracam się z prośbą o bezzwłoczne przekazywanie do rozliczenia i zaewidencjonowania dokumentów księgowych dotyczących roku 2020, tj. m.in.:

  • faktur potwierdzających dokonane zakupy towarów i usług w kraju i za granicą;
  • faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży;
  • informacji dotyczących konieczności wystawienia not księgowych;
  • rozliczeń dokonanych przedpłat krajowych i zagranicznych;
  • rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników oraz wyjazdów zleceniobiorców, studentów
    i doktorantów;
  • potwierdzonych dowodów przyjęcia składników majątku na stan Uczelni.

 

Termin przekazania dokumentów na poczet których udzielono pracownikowi zaliczki (stałe i jednorazowe):
22 grudnia 2020 roku.

 

Pozostałe dokumenty powinny być dostarczane na bieżąco do jednostek organizacyjnych Kwestury w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku.

 

W przypadku wątpliwości informacji udzielają:

- Genowefa Jaszczak                    81 448 54 17 - Kierownik Działu Księgowości;

- Renata Szaub-Falandysz             81 448 54 32 - Kierownik Działu Finansowego;

- Iwona Puła                               81 448 54 51 - Kierownik Działu Ewidencji Majątku.

 

 

Za współpracę i terminowe działania z góry dziękuję.

 

 

Zastępca Kanclerza

Kwestor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Teresa Tyzo

Pliki do pobrania

komunikat_kwestora_ws._zamkniecia_ksiag_rachunkowych_za_2020_rok.pdf

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 rok

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022