Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

17.12.2020

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w wyniku przeprowadzenia konsultacji z Zespołami Dziekańskimi wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz z Samorządem Studentów, zostały ustalone zasady zaliczeń oraz egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej.

Zalecenia Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki oraz Zespołów Dziekańskich w sprawie zaliczeń oraz egzaminów przedmiotowych w formie zdalnej reguluje Załącznik do niniejszego Komunikatu.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

prof. dr hab. Kamil Torres      

Pliki do pobrania

zal._do_komunikatu_pkd_17.12.2020_egzaminy_zdalne.docx

Załącznik do komunikatu - wersja dostępna cyfrowo

komunikat_pkd_z_17122020_-_zalacznik.pdf

Załącznik do komunikatu

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024